Opinionsbloggen

”Modulhus blir de dyraste bostäderna någonsin”


Modulhus är ett snabb och billigt sätt att få fram fler bostäder. Så låter det när politiker ger förslag för att mildra den akuta bostadsbrist som flyktingströmmarna till Sverige medför. En av dem som förespråkar modullösningen är bostadsminister Mehmet Kaplan, MP.

I en ledarkrönika i februari visade jag dock att moduler varken är snabba eller billiga: ”Modulhus löser inte flyktingmottagandet”.

Häromdagen riktades en ännu tyngre smocka mot idéen om moduler som en quick fix. Den som utdelade den var den S-märkte bostadsexperten Lennart Weiss – i dag direktör på byggbolaget Veidekke – på ett seminarium anordnat av HSB (videon ovan).

Weiss hade låtit göra en kalkyl efter Boverkets nya rapport om nyanländas bostadssituation.

”Med de förutsättningar som Boverket redovisar kommer de här bostäderna att bli de dyraste bostäderna som vi någonsin har producerat i det här landet till den sämsta kvaliteten. Vi pratar alltså om hyror på 3 000 kronor per kvadratmeter. Är det någon som känner till ett sådant projekt i hela världen – eller i varje fall i Sverige? Detta är så feltänkt som det kan bli. Om du ska prångla ut bostäder med tillfälliga bygglov på tio år, då måste du skriva av det på tio år och då blir ju kapitalkostnaden brutal.”

Weiss uträkning visar tydligt att det finns en risk för kapitalförstöring av stora mått.

”Om vår snabbanalys – den är inte färdig än – är korrekt, skulle det vara billigare att ge de här grupperna gratis, 100 procent hyresbidrag, i tio år än att bygga de här modulbostäderna som ändå kommer att förutsätta hyresbidrag.”

Lennart Weiss visade också på en annan svaghet med modulupplägget. Även om bostäderna kan produceras snabbt kan planprocessen ändå leda till långa ledtider.

”Det tar inte längre tid att ta fram en vanlig, riktig bostad som kan stå i 100 år. För planerandeprocessen är lika lång, överklagandeprocessen är lika lång – såvida man inte ska hoppa bock över det. Men då skulle man ju lika gärna kunna göra det för riktiga bostäder. 

Att bygga modulbostäder i dag skulle skapa en ny typ av social slum. Vi har sådana exempel. Titta på veckodagsexemplet i Hökarängen efter kriget så får ni se hur det går när man bygger specialbostäder i stora enheter. Det blir gettofiering.”

Rimligen kommer de siffror som Weiss visar på att leda till att få modulbostäder byggs. Den stora risken med att politiker framhärdar med förslaget är i stället att det fördröjer åtgärder som kan göra något åt bostadsbristen på riktigt.

Lennart Weiss inlägg kommer cirka 34 minuter in i videon ovan. Men hela seminariet är sevärt.

PATRIK KRONQVIST

Läs mer:
Modulhus löser inte flyktingmottagandet

Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.