Opinionsbloggen

REPLIK: Högt i tak på SLU

Expressens ledarsida 16/2-15
Expressens ledarsida 16/2-15

Replik på Tommy Hammarströms krönika: Fegt övergrepp av SLU mot forskare

Med jämna mellanrum uppmärksammar medier ”fallet Mats Hagner”. Tesen är att hans skrifter skulle vara ett sådant hot mot etablerade sanningar inom skogsforskningen att SLU ”tystar” honom i ett ”fegt och skamligt övergrepp”. Och visst hade det varit anmärkningsvärt om Sveriges lantbruksuniversitet har principen att bara publicera välvilliga rapporter. Som nog de flesta inser, så är det inte så en akademi fungerar. SLU, och alla andra universitet och högskolor, publicerar vetenskapliga rapporter, avhandlingar och artiklar, som granskats av andra forskare. Att debatten om sakfrågor har högt i tak vet de flesta som följer universitetsforskarnas inlägg om vilt, varg, ekoodling, jordbruksstöd med mera.

Mats Hagner gick i ålderspension från SLU 1999. Att få titeln professor emeritus, att vara kvar på sin arbetsplats med tillgång till hela infrastrukturen är långtifrån en ”ren formalitet” som Expressen skriver. Tvärtom prövas detta noga.

I och med att Hagner sedan 1999 inte längre är anställd vid SLU, har och hade han heller ingen rätt att publicera sina senare arbeten i universitetets interna publikationsdatabas Epsilon, som är förbehållen forskare med uppdrag vid SLU.  Genom att förespegla att han hade ett anställningsförhållande lyckades han ändå otillbörligt publicera ett antal egna rapporter i Epsilon efter att hans anställning upphört. När detta upptäcktes åtgärdades felet, så rapporterna inte längre är sökbara. Eftersom de aldrig skulle publicerats där i första vändan, kan SLU knappast ha någon skyldighet att tillhandahålla dem.

Så enkelt är det.

Ingen hindrar Mats Hagner från att ge ut sina skrifter på annat håll. Till exempel att skicka in dem till en vetenskaplig publikation, där man får sina skrifter bedömda och peer review-granskade, det sätt som är det vanliga och vedertagna för forskare. Men eftersom han inte har något anställningsförhållande till SLU ska de skrifter som är publicerade efter 1999 inte vara tillgängliga i Epsilon.

Sakdebatten om vilka metoder som är bäst för ett hållbart skogsbruk är viktig och vital. Det vore synd om den sakfrågan skulle skymmas av felaktigheter och stickspår.

Tina Zethraeus
kommunikationschef, SLU

Professor Mats Hagner svarar på repliken: Medvetna lögner från SLU.

Den ursprunliga krönikan kan läsas här: Fegt övergrepp av SLU mot forskare