Opinionsbloggen

Fridolin håller tal till… 12-åriga lärare?


Hur ser en typisk svensk lärare ut? Efter att ha sett utbildningsminister Gustav Fridolins ”hälsning till Sveriges lärare” drar man lätt slutsatsen att fröken/magister Svensson är tolv år gammal. Eller, alternativt, en överkänslig, naiv och trögtänkt spillra till människa på gränsen till nervsammanbrott.

Föreställ er att sjukvårdsminister Gabriel Wikström höll ett tal till Sveriges läkare med samma övertydliga intonation, ömsinta tilltal och nedlåtande uppmaningar: ”Våga vara stolt över att du är läkare!”, ”Tro på dina patienter!”, ”Ställ upp på dina kolleger!”, ”Snacka gärna skit om mig och andra politiker, men tala inte skit om varandra!” Och kritisera gärna ”dumma” politiska beslut.

Eller föreställ er att sjukvårdsministern med ett ljuvt litet leende och i intim ton sa: ”Jag lovar att lita på dig” och ”Jag vill be dig om en sak: Tro på dina patienter!”

Det är kort sagt omöjligt att tro att Fridolin talar till en kår av vuxna, intelligenta, självständigt reflekterande akademiker – som har hand om det svenska utbildningsuppdraget, för Guds skull!

Gustav Fridolin har gjort en poäng av att vara lärarnas allra bästaste vän på jorden. Det är inte någon dum idé. Jan Björklund alienerade lärarkåren genom sin förtjusning i att racka ner på ”den socialdemokratiska flumskolan” och allt vad därtill hörde. Till slut var han en av många lärare avskydd man.

Men om man inte får med sig lärarna är det svårt att få verkligt genomslag för nya reformer.

Det är kort sagt rätt tänkt av Fridolin att försöka få lärarkåren med sig. Risken med denna utbildningsminister är i stället att han lyssnar för okritiskt på lärarna. Skolan är faktiskt inte till för lärarna utan för eleverna eller, mer specifikt, elevernas utbildning. Och det är förstås inte självklart att det som ligger i lärarkollektivets intresse alltid är bäst för svensk utbildning.

Men om Fridolin fortsätter att skicka ut SMS och youtube-predikningar av den här sorten, kan Jan Björklund komma att bli en saknad man snabbare än vi kunde ana.

Om lärarkåren mot förmodan vilt börjar lajka ministerns predikan finns skäl för oro.