Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Opinionsbloggen

Världens dyraste cykelbana

VALHALLAV

Förespråkarna för Förbifart Stockholm har fått ett nytt favoritargument de senaste åren: motorvägstunneln ska minska trafiken i Stockholms innerstad. Finansborgarrådet Sten Nordin, M, menar exempelvis att motorvägen är en förutsättning för en innerstad med ”fler cyklister, bredare cykelvägar och färre bilar”. Ibland framstår det rentav som att miljardsatsningarna på tunnlar görs för cyklister och fotgängares skull, snarare än för bilisternas.

Det är ett lockande argument (även om det är oroväckande att finansieringen för Förbifarten kräver att trafiken i innerstan ska öka). Vi behöver dock inte vänta till ett eventuellt öppnande av förbifarten för att se om argumentet håller.

I slutet av november i år öppnar den första delsträckan av Norra länken i Stockholm. Det är en vägtunnel som kostar drygt 10 miljarder och som bland annat ska göra att Lidingöborna kan åka tunnel till E4:an istället för att köra genom stan via exempelvis Valhallavägen.

Projekten är inte helt jämförbara. Medan förbifarten ska gå långt väster om Stockholm grävs Norra länken delvis fram direkt under stan. Potentialen att minska innerstadstrafiken borde alltså vara större för Norra länken.

Så vad blir då resultatet? Jo, bilarna föreslås fortfarande nyttja merparten av gaturummet (se bild ovan). Det framgick när Stockholms stad häromveckan presenterade samrådshandlingen inför ombyggnationen av Valhallavägen som ska ske när Norra länken har öppnats. Totalt tilldelas personbilstrafiken omkring 14 meter av gaturummet i förslaget.

Cykelbana finns det däremot bara plats för på en sida av vägen, där cyklister föreslås mötas på 3,25 meter. Många cyklister kommer därmed  tvingas att korsa den breda vägen för att nå sina målpunkter.

Visserligen är det ett fall framåt att det nu föreslås bli bussfiler i två riktningar och trottoarer på båda sidorna. Men trots att Stockholms stad betalar drygt 2,5 miljarder till vägtunneln verkar det alltså inte ens finnas plats för cykelbanor på båda sidor av vägen. Med den bilcentrerade planeringen är det heller inte förvånande att antalet fordon på Valhallavägen år 2030 åter tros vara lika högt som i dag.

Exemplet Valhallavägen visar att en stad knappast blir mer cykel- och gångvänlig per automatik när biltunnlar byggs. Det krävs också politisk vilja att omfördela gatuutrymmet ovan jord till förmån för cyklister och fotgängare.

Samråd om planen pågår fram till i slutet av augusti.

PATRIK KRONQVIST

Fler ledartexter om Förbifart Stockholm: