Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Opinionsbloggen

Därför bör Stockholm säga nej till Ikea

Planerna på ett Ikea-varuhus centralt i Stockholm ser lyckligtvis ut att gå i stöpet. Men lika viktigt för stadsutvecklingen är att idén om ett nytt jätteköpcentrum också begravs.

Alliansen i Stockholm har i det stora hela varit bra i stadsbyggnadsfrågor. De har konsekvent stått upp för människors rätt att flytta till Stockholm framför grannars förlorade utsikt. De har prioriterat cyklar och bussar framför bilar (i alla fall på pappret). Och med översiktsplanen promenadstaden har de påbörjat arbetet med att förtäta stadens allt för glesa förorter.

Kanske är det därför besvikelsen över planerna på ett nytt Ikea söder om Tele2 Arena blivit så stor.

När nyheten om möbeljättens planer presenterades för ett år sedan var jag själv först positiv. Plötsligt skulle även vi utan egen bil lättare kunna köpa möbler. När allt färre svenskar tar körkort och bilinnehavet minskar är det naturligtvis på sådana platser framtidens Ikea kommer att behöva ligga, med centrala utställningsbutiker och lager utanför staden. Det var också så politikerna framställde satsningen när intentionsavtalet med Ikea skrevs under.

Men i takt med att allt fler stockholmare verkligen läste avtalet har kritiken växt. I ett av Sveriges absolut bästa kollektivtrafiklägen med två t-banelinjer, spårvagn och bussdepå inom promenadavstånd planerade staden alltså för 4 000 nya parkeringsplatser (förutom de som redan är byggda under arenorna). För att sätta den siffran i relation så finns det 5 000 p-platser totalt i hela Kungens kurva-området.

När jag deltog i ett seminarium om området häromveckan verkade politikerna inte ha något problem med antalet. Det viktigaste är att alla p-platserna hamnar i p-hus eller garage, tyckte exempelvis kristdemokraten Erik Slottner.

Men även om varje p-plats hamnar under tak innebär 4 000 stycken att vägnätet skulle behöva svälla kraftigt för att kunna svälja trafikmängderna. Enskedevägen skulle behöva breddas med flera filer och frågan är om det ens är möjligt att ha kvar övergångsställen, Trafikverket lär i alla fall inte acceptera mer köbildning i Södra länken-tunnlarna.

Det kontrasterar skarpt mot den vision som Stockholms stad presenterade över området för några år sedan. Där beskrivs det nya området Söderstaden genomgående med adjektivet ”världsklass”.

Och det är lätt att föreställa sig att det hade kan bli om inte världsklass så i alla fall riktigt bra. Många äldre byggnader i Slakthusområdet är fantastiskt vackra. Söderstaden kan därmed bli en ny, tät stadsdel – men utan den lätt artificiella känsla som ett helt igenom nytt område som Hammarby sjöstad eller Norra Djurgårdsstaden kan ge.

I stället planerades det alltså för motorledsspaghetti och ett Ikea-varuhus. Är det världsklass?

Nej, tycker de närmare 1 500 personer som anslutit sig till nätverket Nya Enskedes protester mot planerna. Det intressanta var Ikea-planerna skapade helt nya koalitioner.

Min egen stadsdel Hammarbyhöjden är till exempel splittrad över stadens beslut att bygga fler bostäder där. Men såväl motståndare som anhängare har engagerat sig mot planerna på ett Ikea-varuhus. Plötsligt har vi alltså en stadsbyggnadsfråga i Stockholm som handlar om VAD vi ska bygga och inte OM vi ska göra det.

Efter medieuppmärksamhet om planerna har politiker från både höger och vänster denna vecka plötsligt stått på kö för att säga nej till ett nytt fulllstort Ikea-varuhus.

Socialdemokraterna har gjort det, Centerpartiet likaså och Folkpartiet gjorde det under tisdagen.

Ett definitivt nej vore bra för området. Förhoppningsvis kan det då istället byggas tät stad med fler bostäder på platsen. Men på längre sikt tror jag även att ett nej vore bra för alliansen. För om man hade låtit Ikea bygga sitt varuhus skulle man också underminerat sin långsiktiga strategi.

För vem kan ta Promenadstaden på allvar om staden väljer att bygga fler parkeringsplatser än bostäder när översiktsplanen sätts på prov för första gången?

Det återstår att se om och när Sten Nordins Moderaterna sätter ner foten i frågan. Men jag har svårt att se att Nordin frivilligt skulle vilja bära med sig ett så illa omtyckt förslag in i valrörelsen.

Men när alla nu fokuserar på Ikea får man inte glömma bort att det i intentionsavtalet också finns planer på ett nytt jätteköpcentrum i klass med nya Mall of Scandinavia. De planerna bör också skrotas om alliansen menar allvar med sina fagra ord i stadsbyggnadsdebatten. Om det nu inte är så att det är Fältöversten som är tänkt att stå modell för den nya promenadstaden.

Patrik Kronqvist

EDIT: Givetvis bör det finnas plats för handel i den nya Söderstaden. Och ett mindre stadsanpassat Ikea skulle säkert fungera i området, speciellt som delar av det är bullerstört och knappast passar för bostäder. Men om promenadstaden ska ha någon mening bör handeln integreras med bostadshusen snarare än placeras i ett jättelikt köpcentrum som stängs kvällar och nätter.