Opinionsbloggen

Bygg stambanor för cyklister

Snabbutred nya stambanor för snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Det uppdraget gav infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, till Trafikverket tidigare i veckan. Det är ett glädjande besked för Sveriges alla pendlare. Med lite framförhållning skulle dock även Sveriges cyklister kunna jubla över en sådan satsning.

I torsdags föreslog cykelexperten Krister Isaksson att Trafikverket samtidigt borde utreda möjligheten att bygga nya cykelbanor längs spåret. Fördelarna är många. Omvandlar man i efterhand de service- och anläggningsvägar som ändå krävs för bygget till cykelväg blir kostnaden försumbar. Det vore dessutom ovärderligt vid exempelvis urspårningar, då passagerare enkelt kan evakueras till cykelbanan i stället för att tvingas gå långa sträckor längs rälsen.

Givetvis kommer ytterst få människor att cykla hela vägen mellan Stockholm och Malmö. Men det är inte heller poängen. Cykelbanor av hög kvalitet kan istället binda samman städer och samhällen längs vägen – och med de nya broar som krävs i många fall skapa rejäla genvägar. Det skulle vara extra betydelsefullt med tanke på att Trafikverkets satsningar på 2-1-väg i praktiken stängt hundratals mil landsväg för cyklister Beslutet måste dock komma i tid. Att i efterhand bredda broar och tunnlar skulle bli orimligt dyrt.

Orealistiskt? År 2018 invigs en supercykelväg mellan Malmö och Lund som byggts just enligt den principen.

Patrik Kronqvist