Opinionsbloggen

S bär tungt ansvar för Omar Mustafas avgång

När Omar Mustafa i går kväll avsade sig alla sina uppdrag inom Socialdemokraterna bemötte han sina kritiker på samma sätt som han gjort tidigare: Genom att klaga på konspirationsteorier mot muslimer. Men därigenom blundar han för att invalet av honom i partistyrelsen väckte starka känslor även bland muslimer i Sverige.

För kritiken mot Mustafa handlade aldrig om att han var troende muslim, utan att han genom sina handlingar och genom sitt engagemang i Islamiska förbundet framstod som betydligt mer konservativ i sina åsikter än det parti han hade att företräda.

De frågor som Stefan Löfven ställde till Omar Mustafa var därför rimliga. Det orimliga var att de ställdes först en vecka efter det att han blev invald i partistyrelsen.

En snabb googling hade avslöjat att det fanns frågor som Omar Mustafa borde besvara. Men nomineringen kom så sent att han inte hann granskas. Mustafa fick alltså i praktiken avgå på grund av omständigheter som var kända redan när han valdes.

Det bör han inte ensam lastas för.

Patrik Kronqvist