Opinionsbloggen

Arbetslöshetsmål är lätta att manipulera

Partiledaren Stefan Löfven levererade en nyhet direkt i inledningstalet på S-kongressen i Göteborg: ett sysselsättningspolitiskt mål. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU inom sex år från eventuellt maktövertagande.

Detaljerna kring målet är ännu lite luddiga. Löfven sa samtidigt bland annat att antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka. Med dagens arbetslöshetssiffror i EU betyder det att Sverige måste ner till 4,7 procents arbetslöshet år 2020 från dagens 8,2 procent (Österrike har i dag 4,8 procents arbetslöshet).

Det finns en fara med sådana politiska mål: De är väldigt lätta att manipulera. Regeringen Reinfeldt har varit modig som satsat på att öka arbetskraftsutbudet – det gör också närmast per automatik att arbetslösheten ökar. Fler förtidspensionerade och fler i skolbänken är däremot alla snabba sätt att få ner arbetslösheten på pappret, liksom minskat flyktingmottagande.

Vilken väg väljer Löfven?