Opinionsbloggen

Skogens konung

Kungen är, bland mycket annat, ordförande för Världsnaturens förtroenderåd. I den rollen har han delat ur föreningens pris till ”Årets miljökämpe” varje år sedan det instiftades.

Men årets pristagare, Alva Snis Sigtryggsson, 19, ville kungen inte kröna. Han vill inte uttala sig om varför. Men Hovets informationschef Bertil Ternerts uttalande om att kungen är ”väldigt noga i vilka sammanhang han kan gå in och ta ställning” tyder på att pristagarens gärning anses för opassande.

Hon belönas för att hon med sin egen kropp förhindrade företaget Nordkalks grävskopor från att skövla Ojnareskogen på Gotland. På så sätt räddades unika naturvärden, kanske för all framtid, eftersom Högsta domstolen sedermera bestämde sig för att överpröva om den planerade verksamheten verkligen är förenlig med svensk lag.

Man kan tycka att det borde uppfattas som mer politiskt känsligt att belöna diktatorn i ett av världens mest repressiva länder än en 19-årig miljöaktivists civila olydnad. Men kungen hade inga problem med att som företrädare för en annan organisation, scoutrörelsen, dela ut en medalj till Saudiarabiens kung Abdullah förra året. Det är lätt att instämma i den oberörda miljökämpen Alvas kommentar:

”Jag tycker inte vi behöver en kung överhuvudtaget”.