Opinionsbloggen

Replik från Svenska Spel

Svenska Spel har reagerat på Sakine Madons krönika i lördags ”De utsattas blodsugare” (en rubrik som för övrigt Sakine själv inte har satt). Här är repliken:

////////

Jag tror inte att Sakine Madon är fullt så dåligt påläst som hon framstår. Om hennes kolumn verkligen hade velat förmedla kunskap med utgångspunkt i omsorgen om personer med spelproblem så hade det varit relativt enkelt att ta reda på fakta och presentera en något mer nyanserad bild.

Då kunde hon berättat att vi har en reglerad spelmarknad redan idag, men att det stora flertalet spelaktörer struntar i regelverket. Hon hade redovisat hur den totala spelmarknadens medieinvesteringar har exploderat de senaste tio åren men att Svenska Spels andel mer än halverats på bara några år. Sakine hade mycket vaket kunnat illustrera detta med att hennes egen kolumn på nätet är tjusigt inramad med ännu ett bonuserbjudande från en av våra nätkonkurrenter.

Hon kunde ha följt upp hur många av de hundratals nätbolagen som verkligen betalar skatt i Sverige. Hon hade alltjämt kunnat tycka illa om Svenska Spels uppdrag men ärligt redogjort för att det innefattar att tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet OCH att ta ett långtgående förebyggande ansvar. Då hade läsaren kunnat förstå varför det är viktigt att Svenska Spel lyckas utveckla produkter, distribution och försäljning om bolaget ska kunna behålla kunderna och ta något ansvar över huvud taget.

Hon hade förklarat hur uppdraget med värdeautomatspel uppstod och vad som gäller för ansökan och tillståndsgivning. Hon hade redovisat att det är efterfrågan som styr men att det enligt regelverket krävs ett serveringstillstånd. Det gör att det finns fler Vegas-automater i Botkyrka än i Danderyd men också fler automater i Limhamn jämfört med Rosengård. Svenska Spel väljer således inte att placera ut automater lite som man själv tycker. Hon hade också kunna berätta att det pågår ett arbete med att införa mer långtgående ansvarsåtgärder på spelet.

Sakine Madon hade kanske också tydligare dragit skiljelinjen mellan vad staten ska ansvara för och vad som åligger det statliga spelbolaget Svenska Spel. Och upplyst om att Svenska Spel tycker att regeringen borde klargöra vem som är huvudman för vård och behandling, hur den ska finansieras och att spelmissbruk borde skrivas in i socialtjänstlagen. Men det är inte Svenska Spel som fattar besluten, hur statliga bolaget än är.

Men Sakine Madon vill inte berätta någonting av ovanstående. Möjligen för att hennes  kolumn egentligen handlar om att förmedla den egna ideologiska övertygelsen – att staten inte ska arrangera spel. Den sortens övertygelse som bara personer utanför sidlinjen kan ha. Som det inte går att föra en debatt med. Och vi kan mycket riktigt konstatera att Sakine Madon, likt den av henne utpekade spelutredningen, inte heller lyckas bidra till en vettig diskussion.

Avslutningsvis vill jag särskilt beklaga att du inte kunde hejda dig från att indirekt kalla 2 000 anställda för ”de utsattas blodsugare”. Jag tror inte någon person mår bra av att uttrycka sig om andra människor på det viset.

Johan Tisell

Presschef, Svenska Spel