Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Opinionsbloggen

Pinsamma Timbro

I en ny rapport från tankesmedjan Timbro slår Jenny von Bahr fast att diskriminering inte är orsaken till den relativt låga sysselsättningen bland utrikesfödda i Sverige.

Hon grundar sin slutsats på hur arbetsgivare med fler än tio anställda i Sverige och några andra utvalda länder har svarat på frågan om inrikes födda bör ha förtur på arbetsmarknaden när det är ont om jobb. Frågan har ställts av World values study, som mäter attityder och värderingar över hela världen.

Eftersom bara 5.5 procent av de svenska arbetsgivare svarade ja på frågan, medan 33-44 procent gjorde det i Norge, Kanada och Tyskland (där sysselsättningen för utrikes födda är högre) kan diskrimineringen omöjligen förklara varför invandrare i Sverige har så svårt att få jobb, menar von Bahr.

Hon tillstår visserligen att svenska arbetsgivare kanske i större utsträckning är måna om att framstå som mer toleranta än vad de är. Men eftersom svenskarnas rapporterade tolerans så vida överstiger norrmännens, kanadensarnas och tyskarnas kan den inte bortförklaras av eventuellt självförhärligande, enligt von Bahr.

Ett betydligt större problem för hennes tes är det statistiska underlaget, som av förklarliga skäl inte alls nämns i rapporten.

Av de slumpvist utvalda personer som i olika länder svarat på World value survey:s frågor är företagarna med fler än tio anställda försvinnande få. I Sverige har totalt 1003 personer svarat, varav 21 företagare utgör von Bahrs statistiska underlag.

I Norge, Tyskland och Kanada har 57, 25 respektive 81 företagare svarat.

Det är ändå möjligt att diskrimineringen har överdrivits som förklaring till Sveriges etniskt betingade utanförskap. Men det är ingenting Jenny von Bahrs rapport bevisar. Den visar däremot tydligt att tankesmedjan Timbro är beredd att släppa ifrån sig precis vilket skräp som helst, som passar dess ideologiska syften.

ps. Här kan man ta del av den statistiska bakgrundsinformation som Jenny von Bahr och Timbro undanhåller.