Opinionsbloggen

Vidarkliniken: ”Osaklig häxjakt”

När en klinik som står på skolmedicinsk grund och som enligt alla utvärderingar sedan länge har exceptionellt nöjda patienter och efterfrågas av flera landsting ändå blir kallad bluffvård och kvacksalveri – då måste man reagera. I Expressens ledare den 19 februari görs sådana svepande, mycket grava påståenden invävda i flera felaktigheter kring Vidarkliniken och den antroposofiska inriktningen.

Huvudvinkeln i artikeln är mässlingsfallen som konstaterats i Järnatrakten. Här ger man bland annat sken av att Vidarkliniken vidhåller en negativ inställning till vaccination mot mässlingen. Låt oss först och främst klargöra en gång för alla att vi följer Smittskyddsinstitutets rekommendationer och anvisningar kring mässlingen. Vår vårdcentral erbjuder vaccination för dem som så önskar. Vidarklinikens policy är att vi skall ge alla patienter som frågar om vaccination en allsidig information kring detta, precis som alla andra vårdgivare. Den kritiserade information som tidigare fanns på Vidarklinikens sajt är inte bara borttagen, den ingår heller inte i Vidarklinikens hållning och policy. Även om vaccinationsfrågan inte är en helt enkel fråga i svart och vitt har vi här alltså gjort en kursändring och ett förtydligande, där vi uttalat underordnar oss myndighetskraven. Det är illa att Expressens ledarredaktion utan vidare bortser från det och istället ger en bild av motsatsen.

Till saken hör också att Vidarkliniken inte driver någon barnavårdscentral och att den här vaccinationsfrågan knappt ens ingår i vår verksamhet. Det är nog så att det bland människor i Järnatrakten genomsnittligt finns mer av försiktig skepticism till generell vaccinering än på andra håll i landet. Men det kan inte rakt av kopplas till Vidarkliniken på det sätt man gör i artikeln. Det är ju som bekant föräldrars och patienters egna beslut om man vill ha vaccination, och här kommer förstås flera faktorer in som egen kunskap, livsstil och annat. Det får man ha en viss respekt för.

Expressens ledarartikel kritiserar också svepande och okunnigt de antroposofiska läkemedlen, och blandar även ihop tillståndsbegreppen. Det här är en lång rad naturliga medel av olika slag och används som komplement till vanliga läkemedel och i kombination med andra terapier i ett sammanhang. De är väl beprövade och används av tusentals läkare i Europa. Läkare på Vidarkliniken har liksom alla andra legitimerade läkare i Sverige full rätt att förskriva det man bedömer vara bra för patienten, inklusive antroposofiska läkemedel, allt under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras. Det tillstånd som Expressen felaktigt nämner handlar inte om förskrivningsrätten utan om tillgängligheten för patienterna.

De här illa avhandlade sakfrågorna och flera svepande påståenden bildar grund för Expressen-ledarens egentliga tema och tyckande: att antroposofisk vård är bluff och kvacksalveri. Det tycker knappast alla de tusentals patienter, varav många med besvärliga kroniska diagnoser, som vi har hjälp till ett bättre liv. Och inte heller våra avtalspartners i landstingen. Den här typen av osaklig kritik liknar mer en häxjakt och ligger inte i patienternas intresse.

Expressens ledarskribent medger att vi har mycket nöjda patienter, men tror på något sätt att det bara beror på att vi är allmänt varma i vår omsorg och att sådant kan fixas på ett hälsohem. Den här föreställningen om att man ska skilja på sjukvård och hur patienten mår som individ visar på en fyrkantig och endimensionell inställning till människors hälsa. Att våra patienter är varaktigt nöjda beror på att vi har bra, sammanhållna och verkligt integrativa vårdprogram där vi kombinerar skolmedicin med andra verkningsfulla verktyg som vårdar och stärker både kropp och själ. Är det definitionen på bluffvård? Knappast.

Ursula Flatters

Läkare och medicinskt ansvarig vid Vidarkliniken