Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Sveda, värk och brännkärringar”

Försäkringskassan har utrett möjlig könsdiskriminering i fall när människor ansöker om livränta efter att ha skadat sig av jobbet. Och funnit att den existerar:

”Män förväntas oftare än kvinnor ha arbeten som anses vara tunga och det är typiskt manligt att arbeta så hårt att det uppstår skador. Denna bild verkar även finnas hos dem som arbetar med arbetsskadeförsäkringen på Försäkringskassan. Uttalandena i fokus- gruppsintervjuerna tyder på att deltagarna inte är medvetna om att denna bild påverkar utredning och beslut.”

Det faktum att forskningen om arbetsskador ”i hög grad utgår från mannen” har dessutom lett till att det finns ont om vetenskaplig grund när kvinnors skador ska bedömas, skriver FK.

Och det visar sig att bland arbetare i gruv- och byggbranschen har hälften fått ja på sina ansökningar. Bland dem som jobbar i vård och omsorg får MINDRE ÄN EN PROCENT bifall.

Det är verkligen lustigt; i valrörelser talar både höger och vänster alltid just om undersköterskan eller vårdbiträdes som ”sliter ut sig i vården”. Men i verkligheten är hon bara ett vetenskapligt ounderbyggt rykte.

Ändra regelverken, sätt igång och forska!