Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En blind fläck?

I artikeln Borgarnas blinda fläck i Sydsvenskan hävdar Shora Esmailian att det ”entydiga budskapet från en rad svenska ledarsidor” i samband med krisen på Afrikas Horn har varit att Afrika borde ”skylla sig självt”. I de exempel hon tar upp skrivna av mig, Svenska Dagbladets Benjamin Katzeff Silberstein och Dagens Nyheters Petter Birgersson står inte detta att läsa överhuvudtaget, om nu läsaren inte väljer att sätta likhetstecken mellan Afrika och afrikanska despoter.

Katzeff Silberstein diskuterar de högst reella problem som finns med biståndsberoende och argumenterar för att äganderätt och skydd av egendom behövs för att människor ska kunna lyftas ur fattigdom och svält. Jag och Birgersson skriver om risken för att mat och bistånd används som politiska vapen av korrupta regimer och gerillaorganisationer, som al-Shabaab. Katzeff-Silberstein har även han på annan plats diskuterat milisens brutala beteende. Både Katzeff Silberstein och Birgersson skriver dessutom kritiskt om västvärldens jordbrukspolitik, medan jag talar om att militära insatser från FN och USA bidragit till att, om något, ”förvärra motsättningarna mellan krigsherrar, domstolar och miliser”.

Samtliga högst relevanta diskussioner med fokus på vad man måste tänka på om insatser för att lindra lidandet inte ska göra mer skada än nytta.

Men ingen av oss nämner klimatförändringarna, varför vi enligt Esmailian är att klassa som vetenskapsanalfabeter. Esmailian får dock gärna förklara hur de många insikter hon tillägnat sig från Christian Parentis bok om klimatflyktingar och klimatperiferi ska användas för att komma till rätta med den just nu pågående krisen på Afrikas Horn. Är en ny klimatkonferens lösningen?

Alla är ense om att minskade koldioxidutsläpp som bäst har effekt på mycket lång sikt. Krisen på Afrikas Horn äger däremot rum här och nu, och Esmailian skriver själv att Parenti inte förnekar ”att misslyckade stater och interna konflikter är viktiga orsaker till att katastrofer slår hårt i fattiga länder”. Mitt, Katzeff Silbersteins och Birgerssons brott tycks med andra ord vara att vi fokuserar på de aspekter som man åtminstone kan ha något hopp om att påverka på kort sikt.

Uppdatering: Katzeff Silberstein skriver på samma tema på Svenskans ledarblogg: Somalias svält en slump?