Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Behåll mönstringen

ÖB Håkan Syrén räknar i sin utredning med att det behövs 4000 personer per år som gör lumpen frivilligt under 10 månader. Sedan ska de flesta kontraktanställas; ett slags försvarets deltidsbrandmän med vanliga jobb som står redo att rycka ut.

När värnplikten äntligen ska skrotas borde dock ett pliktmoment behållas och även utvidgas till kvinnor; nämligen mönstringsplikten.

Jag tycker faktiskt det är rimligt att försvaret får chansen att kunna välja ut de mest lämpade individerna ur en årskull för att kunna rikta och sockra erbjudandena just till dem.