Bestraffa skolor som delar ut glädjebetyg

Elevers skolresultat ska på ett rättvist sätt avspeglas i betygen. De nationella proven kan hjälpa, men då måste de användas som det var tänkt.
Foto: SHUTTERSTOCK
Politiker, med Jan Björklund i spetsen, talar om ordning och reda i skolan. Men skolsystemet har - av båda blocken - riggats så besynnerligt att det är nästan omöjlig att styra.
Foto: (C) PELLE T NILSSON

Glädjebetygen måste bort från skolan och de nationella proven måste börja tas på riktigt allvar.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Skolbetyg är på blodigt allvar. De avgör vilka möjligheter en ung människa har att komma in på en eftertraktad utbildning. De kan prägla hela yrkeslivet. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att studenter hamnar på utbildningar som de har fallenhet och kompetens för. 

Det är med andra ord viktigt att betygen är både rättvisa och rättvisande. Men så är icke fallet. Glädjebetyg och betygsinflation hemsöker den svenska skolan. 

Skolforskaren Jonas Vlachos visar på Economistas.se hur normalfördelningens klockkurva, under de relativa betygens tid, ersattes med en champagneskvalpande tsunami av "toppbetyg till alla!" när de målrelaterade betygen införts.

Lägg till detta Sveriges unika skolmarknad där vinstdrivande företag och, i praktiken, även kommunala skolor konkurrerar om elever och deras skolpeng. 

Att ha ett gräsrotsrykte om sig att ge generösa betyg kan vara guld värt för en skola.

Nationella prov missbrukas och ignoreras

En metod för att tvinga fram mer rättvisa betyg är att ha nationella prov som riktåra. Men de fungerar inte alltid som det var tänkt.

SVT:s genomgång av 355 000 nationella prov visar att det finns skolor som sätter högre betyg än vad de nationella proven motiverar. På gymnasienivå sätter fristående gymnasier mer glädjebetyg än kommunala. Särskilt "godhjärtade" är koncernerna Thorens business school, Plusgymnasiet och Jensen gymnasier. 

Ett annat problem är fuskandet, bland gammal som ung. Senast förra veckan rapporterade SVT att facit till kursprov i matematik har sålts bland elever. "Det verkar ha blivit som en slags sport att få ut proven", säger Skolverket. 

Dessvärre har det inte blivit en sport bland alla lärare och skolor att hantera proven på ett säkert och professionellt sätt. 

Tvärtom fuskar även vuxenvärlden. Uppdrag granskning rapporterade i vintras om lärare som hjälper till för mycket under proven, låter elever sitta för länge eller förbereder eleverna genom att gå igenom provfrågor i förväg. 

Ytterligare ett sätt att fuska är att rätta proven för generöst. Eller så struntar man helt enkelt i att låta eleverna göra det nationella provet. Det visar sig nämligen att Skolverket inte har koll på att alla skolor skickar in sina resultat.

Glädjebetyg bestraffas inte av Skolinspektionen

Ett skolsystem med inbyggda drivkrafter att sätta glädjebetyg är svårt att styra med "ökad kontroll". Dessvärre finns det i dagsläget inga bättre alternativ.

Skolans regelverk måste förändras. "I dag kan vi nästan aldrig slå ner och sätta en formell anmärkning eller kräva vite för dålig betygssättning," säger Helena Olivestam Torold, undervisningsråd på Skolinspektionen, till SVT. Men det bör svida ordentligt, inte minst i plånboken, att sätta glädjebetyg. 

Extern rättning av nationella prov är en annan given reform. Dessutom bör alla i landet göra proven vid samma tidpunkt - och lärarna ska inte kunna få tillgång till proven på förhand.

Glädjebetygen är i slutändan symptom på ett system som skulle behöva förändras i grunden. Vinstintressena borde utvisas ur skolan, skolvalsmodellen förändras och de relativa betygen återinföras.


Läs också:

Glädjebetygen måste få ett slut 

Lärarnas fusk med proven måste stoppas