Barnmorskor finns – men de jobbar på fel ställen

Kris i BB-frågan. Det råder barnmorskebrist på förlossningsavdelningar i hela landet – vilket betyder mer stress för dem som jobbar kvar.
Foto: Colourbox / Colourbox
Barnmorskorna flockas till mödravården – eller återgår till att arbeta som sjuksköterskor.
Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Barnmorskor lämnar nu yrket redan innan de tagit examen. Låt mödravårdscentralerna avlasta förlossningsavdelningarna.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Tänk dig att du erbjuds två jobb. På det ena skulle du visserligen få viktiga och spännande arbetsuppgifter, men du vet samtidigt att du måste jobba treskift och att det ofta är så stressigt att du inte hinner äta under arbetspassets åtta timmar. Det andra jobbet är kanske lite tråkigare, men du jobbar å andra sidan kontorstider, kan äta lunch och kanske till och med förkovra dig. Vilket väljer du?

Det borde kanske inte komma som en chock för arbetsgivare att många väljer det lugnare jobbet – och att fler barnmorskor därför söker sig till mödravårdcentralerna än till sjukhusens kroniskt krisande förlossningsavdelningar och fullbelagda BB. 

Numer hoppar barnmorskor av redan innan de tagit examen. Avgångsklassen vid Göteborgs universitet består av 31 barnmorskestudenter – men bara fyra har för avsikt att söka jobb inom förlossningsvården, skriver Vårdfokus. De har blivit avskräckta av praktiken. 

Det är ett enormt underbetyg till arbetsgivarna.

Kris rapporteras från förlossningsavdelningar i hela landet. I Lycksele har man fått ta in hyrpersonal. I Göteborg sade ett tjugotal barnmorskor upp sig från Östra sjukhuset på ett halvår. I Stockholm har över 100 barnmorskor lämnat, och nu har cheferna på Södersjukhuset avsagt sig arbetsmiljöansvaret på grund av vakanser som inte går att fylla. 

Samtidigt har de kolleger som är kvar en aldrig sinande ström av födande kvinnor att ta hand om.

Om det bara var pengar som var problemet borde det redan ha vänt. Regeringen har skjutit till pengar – ”förlossningsmiljarden” – och ingångslönen för barnmorskor ligger mellan 34 000 och 37 000 kronor. 

Nej, krisen beror på barnmorskebrist – på sjukhusen. Ändå har Sverige 127 utbildade barnmorskor per 100 000 invånare, vilket är långt över Danmark med 66 och Norge med 88, enligt Eurostat

”Det råder inte en brist på barnmorskor, det råder en brist på goda arbetsvillkor”, sa en av barnmorskestudenterna, Gabrielle Baker, till Expressen/GT. För att studenterna ska vilja söka jobb på förlossningen vill de bland annat ha möjlighet att ta rast, ett introduktionsprogram och möjlighet till kombinationstjänst med halva tiden på förlossningen och halva på mödravårdscentral.

Regionpolitiker borde lyssna noga. Om mödravårdscentralernas personal skulle gå in och jobba vissa pass på förlossningen, skulle det avlasta de sjukhusanställda som inte måste ta alla obekväma pass. Och dessutom kan det bidra till kontinuitet för de födande och att MVC-anställda bibehåller förlossningskompetensen.

I Uppsala ställer regionen krav på att privata mödravårdscentraler bidrar till förlossningsvården genom att barnmorskorna har en liten del av sin arbetstid förlagd där. Det borde bli norm i hela landet.

Sverige har gott om barnmorskor – bara inte där kvinnor föder. Det är hög tid att ändra på det.