Barnet ska kastas ut med badvattnet

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven.
Foto: Sara Strandlund

130116

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Vad är problemet med vinster i välfärden? Inget alls, svarar högern. Vi är alla vinnare på välfärdsföretagens vinster. På vänsterkanten är svaret det motsatta: Vinster är moraliskt stötande och vi är alla förlorare när välfärdsföretagen delar ut skattemedel till aktieägarna.

Inget av de här svaren är tillfredsställande. Borgerligheten blundar för att privata företag kan ha intressen som inte alls överensstämmer med skattebetalarnas - som att dra ner så mycket som möjligt på personal, prioritera förkylda patienter framför multisjuka, maximera antalet assistanstimmar och strunta i skolbibliotek och skolhälsa.

Vänstern å sin sida blundar för att många privata verksamheter fungerar utmärkt och har möjliggjort en valfrihetsrevolution för medborgarna. Välfärden är inget nollsummespel där varje krona i vinst är en krona som annars hade lyft kvaliteten i vård, skola och omsorg. Om högern idealiserar den privata driften så idealiserar vänstern den kommunala.

Det gäller att hålla dessa tankar i huvudet samtidigt. Dessvärre är det få som lyckas med det i debatten. I går satte LO ner foten i vinstfrågan på DN Debatt. Huvudregeln ska vara att alla företag inom välfärden i princip drivs utan vinstintresse, slår LO fast (man öppnar dock för lokala undantag i en märklig gummiparagraf). Dessutom vill LO att ett nationellt välfärdsråd ska inrättas där facket självt ska sitta med och bestämma.

I stället för att tänka nytt och djärvt i vinstfrågan väljer LO nostalgins väg. Barnet ska kastas ut med badvattnet och LO ska vara med och bestämma hur badbaljan ska se ut.

Frågan är vem som är mest stressad över LO:s utspel - Svenskt Näringslivs Urban Bäckström eller Socialdemokraternas Stefan Löfven. I april håller Socialdemokraterna kongress och risken är uppenbar att LO:s mer radikala linje vinner mark även inom partiet.

Det vore i så fall ett svårt bakslag. Frågan om vinster i välfärden har inte ett svar, utan flera. Ledstjärnan bör vara att vinstintresset ska regleras olika beroende på vilket problem det är som ska lösas. Inom skolans värld är vinstintresset direkt olämpligt, eftersom det rör sig om myndighetsutövning och alltför stora samhällsintressen står på spel.

Inom barnomsorgen och äldreomsorgen lämpar sig vinstintresset betydligt bättre. Där finns redan ett inslag av egenfinansiering, som åtminstone i äldreomsorgens fall kommer att öka. Inom dessa välfärdsområden är utmaningen främst att mota tillbaka riskkapitalbolagens dominans och att förhindra för stora neddragningar av personalstyrkan. Det kan lösas med den norska modellen, där en privat aktör inte får ha väsentligt lägre personalkostnader än motsvarande kommunala.

Inom vården uppstår helt andra problem, såsom överkonsumtion och underkonsumtion av vård. Där måste de politiska ansvariga ta sikte på att hitta rätt styrsystem och att se över den fria etableringsrätten.

En sådan pragmatisk väg vinner kanske inga röster, men den kommer att vinna sin tid.

"I stället för att tänka nytt och djärvt i vinstfrågan väljer LO nostalgins väg.