Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Åtta ödesfrågor nästa statsminister måste lösa

Oavsett vilka partier som bildar regering måste åtta tunga reformer till inom de närmsta fyra åren.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Efter två reformfattiga mandatperioder har Sverige problem som hotar att bli akuta. Här är åtta områden där det kommer att krävas stora reformer redan under denna mandatperiod:

1) Ekonomin. Det finns tecken på att en lågkonjunktur lurar runt hörnet – bostadsbyggandet har tvärbromsat, hushållen håller igen och företagen har svårt att anställa. Med rekordbelånade hushåll och en ovanligt stor banksektor kan konsekvenserna bli svåra. 

Nästa regering måste ta ett helhetsgrepp om skatterna och rensa upp bland avdragen. En blocköverskridande skattereform skulle göra det mer lönsamt att jobba och driva företag. Det kan inte vänta.

Sökes: politiker med hårda nypor

2) Välfärden. De närmaste tio åren ökar antalet svenskar över 80 år med 45 procent. Samtidigt kommer personalbristen att förvärras av pensionsavgångar – enligt SKL skulle det inte ens räcka om varenda kotte som kliver ut på arbetsmarknaden under perioden tar anställning i välfärden. Kommunerna kan tvingas till stora skattehöjningar för att klara ekvationen. 

Här behövs politiker med hårda nypor som klarar att höja produktiviteten och säga nej till skenande kostnader, oavsett om de beror på överkonsumtion av vård via käcka appar, felkonstruerade vårdval eller LSS. 

3) Integrationen. Efter flera år av rekordhög invandring blir det avgörande för landet att de nyanlända kommer i arbete och kan försörja sig. Arbetslösheten är i dag 4,4 procent bland inrikes födda, men hela 15,1 procent bland utrikes födda. 

Det kommer att krävas inträdesjobb med lägre lön samt tydliga krav på svenskkunskaper – exempelvis för att få permanent uppehållstillstånd – för att korta nyanländas tid i arbetslöshet. 

Dessutom lär kommande regering behöva ta i frågan om vem som ska ha rätt till vilket stöd från samhället – försörjningskrav för anhöriginvandring kan behöva kompletteras med ett system där man stegvis kvalificerar sig för välfärdstjänster.

4) Lag och ordning. Polisen måste återta kontrollen i hela landet – från storstadsförorterna till glesbygden. Lösningen måste innehålla både slopade straffrabatter och långsiktigt stärkta resurser till såväl Polisen som Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.

Tänk tanken om social housing

5) Klimatet. Enligt Naturvårdsverket kommer Sverige inte att klara klimatmålet som riksdagen har satt upp om att landet ska bli utsläppsneutralt till 2045. Fler reformer krävs – som en grön skatteväxling, där kilometerskatt och höjd flygskatt växlas mot sänkta skatter på arbete.

6) Bostäderna. Befolkningen ökar kraftigt – men bostadsbyggandet bromsar in. Det är bostadsbrist i 243 av 290 kommuner och den strukturella hemlösheten bland barnfamiljer ökar. Bostadsmarknaden kräver stora reformer, i allt från förenklade byggregler och planprocesser till översyn av hur hyrorna sätts. Nästa regering kommer att behöva tänka tanken om social housing, specialbostäder för dem med låg inkomst.

7) Utbildningssystemet. Glädjebetyg, oseriösa huvudmän, galopperande lärarbrist och en högskola som justerar kraven hellre än att underkänna studenter är en livsfarlig cocktail för landets konkurrenskraft. Det är hög tid för en osentimental genomlysning av utbildningssystemet.

8) Försvaret. Statens hårda kärna måste prioriteras upp. I en allt mer osäker omvärld, med stora spänningar både i Östersjöområdet och i Arktis, är det viktigt att Sverige har ett trovärdigt försvar. Under mandatperioden borde frågan om Natomedlemskap diskuteras på allvar.

Detta är vad regeringsförhandlingarna borde handla om. Vem kan bilda en regering som har svar på Sveriges ödesfrågor?

 

Läs också: Önsketänkande räcker inte för en alliansregering