Att vara kvinna är ingen sjukdom

Foto: Shutterstock.

Varför är kvinnor så mycket mer sjukskrivna än män? Det är en fråga som upptar alltmer tankemöda.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sedan toppåret 2003, då Sverige var drabbat av en epidemi av sjukskrivningar, har sjuktalen sjunkit brant. Men på senare tid har kurvan vänt uppåt igen, och det är framför allt de korta sjukskrivningarna bland kvinnor som ökar.

Redan före första graviditeten är det 30 procent mer sannolikt att en kvinna är sjukskriven än en man. Men det är när barnen kommer som ohälsotalen verkar sticka iväg ordentligt. Enligt en ny rapport från Försäkringskassan är kvinnor sjukskrivna dubbelt så mycket som män två år efter att det andra barnet har fötts. Och det är psykiska diagnoser som dominerar.

Någon alldeles enkel förklaring till det här mönstret finns inte. Dubbelarbetet i hemmet och på arbetet verkar vara en tung orsak. När plikterna i hemmet når sin kulmen under småbarnsåren skjuter också sjukskrivningarna fart.

Men även bland arbetslösa kvinnor drar ohälsotalen iväg, faktiskt ännu tydligare än hos den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Och enligt en av de rapporter som presenterades på ett seminarium i går i regi av socialdepartementet löper barnlösa kvinnor betydligt större risk att bli förtidspensionärer.

Konsekvenserna av denna utveckling är allvarliga på flera plan. För samhällsekonomin vore det en mardröm om sjuktalen fortsätter att stiga. Det skulle tränga undan nödvändiga satsningar på vård, skola och omsorg framöver.

För de sjukskrivna kvinnornas privatekonomi är det också bekymmersamt. Kvinnor som lever på sjukförsäkring under långa perioder får både lägre inkomster och urholkade pensioner.

Slutligen riskerar kvinnors ohälsotal att förstärka diskrimineringen i arbetslivet. Om arbetsgivare känner berättigad oro för att kvinnor inte bara tar ut större delen av föräldraförsäkringen utan även vabbar och är sjukskrivna i långt större utsträckning än män kan det påverka kvinnors chanser i arbetslivet.

Så vad göra? Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har hittills fokuserat på att kartlägga och utreda. Däremot har han aktat sig noga för att föreslå några konkreta åtgärder.

Det har sina randiga och rutiga skäl. Moderaterna är livrädda för idéer om att börja kvotera föräldraförsäkringen mera mellan mammor och pappor. Och några allmänna skärpningar av sjukförsäkringssystemet vågar man knappast föreslå med mindre än ett år kvar till valet.

Men desto viktigare att andra i debatten vågar tänka ett steg längre. Det är uppenbart att dagens föräldraförsäkring lägger grunden till en ihållande ojämställdhet mellan könen. En tredelning av försäkringen borde vara ett självklart nästa steg.

Vi måste också förhindra att sjukförsäkringen blir en allmän ventil för ett livspussel som inte går ihop eller frustrationer i arbetslivet. Den ska vara reserverad för tillstånd då man är oförmögen att arbeta och då sjukskrivning är rätt lösning på problemet.