Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Att tvångsblanda ut bensin är smart politik

Det är bra att regeringen vill blanda in mer miljövänligt bränsle i bensinen. Men det räcker inte för att nå klimatmålen.

Det är bra att regeringen vill blanda in mer miljövänligt bränsle i bensinen. Men det räcker inte för att nå klimatmålen.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

En maskros som tränger upp ur asfalten, en fjäril som slår mot en fönsterruta, en späckhuggare som hoppar i en bassäng och så Frida Öhrns röst: "I am the fire burning desperately but you're controlling me. Release me."

År 2007 gnolade halva Sverige på gruppen Oh Lauras låt "Release me" efter att Saab gjort en påkostad reklamfilm för sina etanolbilar. Året därpå stod etanolbilar för en fjärdedel av nybilsförsäljningen i Sverige.

Tio år senare har Saab gått i konkurs och etanolförsäljningen rasar på mackarna, ifjol halverades försäljningen av bränslet E85 (etanol med 15 procent bensin). En förklaring är att det är billigare att välja bensin än etanol, en annan att det knappt säljs några nya etanolbilar längre.

Linda Öhrn marknadsförde Saabs etanolbilar med låten "Release me" 2007. Foto: SUVAD MRKONJIC

Etanolfiaskot har inte bara varit kostsamt för miljön. Staten har satsat stora belopp på att subventionera bilar som ändå främst tankas med bensin. Mackarna tvingades installera dyra etanolpumpar som numera används sparsamt. Och gles- och landsbygdsborna blev av med många mackar som inte kunde räkna hem den kostsamma investeringen.

Bränslebyte är smart politik

På fredagen presenterade regeringen miljösatsningar som verkar ha betydligt större möjlighet till framgång. Den viktigaste förändringen är att bensinbolagen ska tvingas blanda in mer biodrivmedel i vanlig bensin och diesel. Detta sker redan i dag, men nu ska inblandningen höjas stegvis för att nå omkring 50 procent år 2030. 

Samtidigt vill regeringen sänka skatten på två biodrivmedel för att göra dem mer konkurrenskraftiga gentemot fossila bränslen. Det betyder att en liter E85 blir 40 öre billigare, medan den rena biodieseln blir 1,22 kronor billigare.

"Reduktionsplikten" betyder att koldioxidutsläppen per liter bränsle kommer att minska år från år utan att bilisterna behöver göra något aktivt val vid pumpen eller hos bilhandlaren. Skatter sänks samtidigt så att drivmedlet totalt inte ska bli dyrare, åtminstone inte det första året.

Det är smart miljöpolitik, det kräver inga nya motorer och inga investeringar i nya pumpar. Den stegvisa höjningen ger också tillverkarna av biodrivmedel tid och incitament att öka produktionen. Att tillverka drivmedel av restprodukter från skogen och pappersbruken skulle kunna bli en stor svensk näring. Minskat importbehov av olja är dessutom bra ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. I dag importerar Sverige 40 procent av råoljan från Ryssland.

Reduktionsplikt räcker inte 

Sammantaget är det ett bra paket från regeringen. Men det räcker inte. Av regeringens alla klimatmål är målet att sänka utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030 det kanske allra tuffaste. Att rulla tummarna och lita till att fler miljöbilar ska få Sverige att uppnå målet fungerar inte. De bilar som säljs i dag kommer att rulla på de svenska vägarna även om 13 år och ifjol sjönk dessutom andelen nya miljöbilar.

Därför är det oroande att flera andra viktiga åtgärder för att få ner utsläppen, som kilometerskatten för lastbilar och bonus-malus-systemet för personbilar, tycks ha fastnat på regeringskansliet. Men framförallt oroar det att staten bygger och planerar för nya stora motorvägar kring storstäderna. De projekten kräver kraftigt ökat bilåkande för att vara lönsamma. Så länge den politiken ligger fast går regeringens miljöpolitik tyvärr inte ihop.


Läs också:

Smutsiga bilar borde inte få köra i städerna

 

Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.