Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Att tala om problemen i ”orten” är att bry sig

Under måndagen presenterade polisen en ny lägesbild över utvecklingen i utsatta områden, den tredje i ordningen. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Läget är fortfarande djupt oroväckande i de utsatta områdena. Men genom att polisen har fokuserat på problemen syns nu positiva tecken.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

”Hjälp oss, hjälp oss”, vädjade dåvarande rikspolischefen Dan Eliasson i samband med att den förra lägesbilden över utsatta områden släpptes i juni 2017. Antalet bostadsområden som polisen klassar som särskilda utsatta områden hade då ökat kraftigt - från 15 år 2015 till 23. 

Det talades om krisstämning inom polisen. I rapporten kunde man läsa isande formuleringar av följande slag: ”Samhället är inte rustat för att hantera denna stora numerär av kriminella aktörer (...) polis och andra samhällsaktörer saknar förmåga att möta problematiken”.

Polisen håller på att komma på fötter igen

Två år har gått sedan dess. Dan Eliasson har tack och lov ersatts av en ny rikspolischef, Anders Thornberg. Det är uppenbart att polisen har börjat komma på fötter igen med stärkt inre moral och framtidstro.

Larmrapporten har också haft avsedd effekt. Den har fungerat som en väckarklocka för berörda kommuner och samhället i stort. Det gick inte längre att blunda för de akuta problemen i många av landets utanförskapsområden.

För polisen har rapporten fungerat som styråra. Man har förstärkt sin närvaro i de utpekade områdena, vilket har skapat mer tillit i relationen till de boende. Tillsammans med andra myndigheter har polisen riktat in sig på tungt kriminella nyckelpersoner för att underminera deras verksamhet.

Allt detta har lett till att polisen i årets lägesbild ser vissa positiva tecken. Det är färre attacker mot blåljuspersonal och lokalbefolkningen visar större benägenhet att hjälpa polisen.

Under decennier satt vi inte ord på det som ägde rum där

Vilka slutsatser kan man då dra av detta? En första är att det är bättre att tala öppet om problem än att försöka sopa dem under mattan. Ett skäl till att det har kunnat gå så långt i en del utanförskapsområden är att vi under decennier inte satte ord på det som ägde rum där - de kriminellas påverkan på lokalsamhället, extremismen, de parallella samhällsstrukturerna, den öppna droghandeln, kvinnornas undanskymda roll i det offentliga rummet med mera.

I toleransens namn förbisåg man för företeelser som hade klassats som helt oacceptabla i alla andra delar av samhället. Än i dag höjs det röster mot att polisen pekar ut utsatta områden, eftersom det kan vara stigmatiserande. 

En andra slutsats är att mobilisering fungerar. När polisen, kommuner, fastighetsbolag med flera går samman för att pressa tillbaka de kriminellas makt får det effekt. Att Sverige har stora problem med utanförskap är inget skäl till uppgivenhet.

Det är alldeles för tidigt att andas ut

En sista slutsats är att det är alldeles för tidigt att andas ut. Läget förblir djupt bekymmersamt i många av landets utanförskapsområden. Antalet utsatta och särskilt utsatta områden är i stort sett detsamma medan antalet ”riskområden” rentav har ökat sedan sist. 

Att det syns ljusglimtar betyder inte att situationen i grunden har förändrats. Så sent som i november larmade rikspolischefen om den stora återväxten bland unga kriminella i utanförskapsområdena.

Det behövs betydligt fler poliser i yttre tjänst, inte minst områdespoliser. Brott måste också få tydligare konsekvenser genom snabbare lagföring, mer ingripande påföljder för unga, minskade straffrabatter med mera. Skolorna i dessa områden måste lyftas för att hejda nyrekryteringen till de kriminella gängen. Migrationspolitiken måste ligga på en hållbar nivå för att ge dessa områden en andhämtningspaus.

Det är just den sortens orubbliga offensiv som är att bry sig.

Läs också: Låt inte polisen slippa undan med hemliga listor