Arvid Åhlund

Att hugga ner träden räddar inte klimatet, Annie Lööf

Annie Lööf har fel om skogen och klimatet.
Foto: AMIR NABIZADEH/TT / TT NYHETSBYRÅN
Träd.
Foto: Shutterstock

Centerpartiet berättar sagor om skogsbrukets förträfflighet. Ur klimatsynpunkt gör Sverige smartast i att låta fler träd stå.  

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

På måndagen träffade miljöminister Per Bolund EU:s klimatkommissionär för att dryfta unionens nya skogsstrategi. Skrivelsen offentliggörs antagligen redan i juli, är tekniskt sett inte bindande, men ingår i en bred och obeveklig rörelse mot nollutsläpp som ingen och allra minst Sverige undkommer.

I EU kommer den till uttryck genom den övergripande ”gröna given”, som strävar mot klimatneutralitet 2050 samt en 55-procentig minskning av utsläppen till 2030. 

Tänk på det ständiga myllret av klimatpolitiska strategier, färdplaner och policydokument som en del av den. Skogsstrategin är en liten pusselbit. Strategin för biologisk mångfald – som Europaparlamentet klubbade förra veckan och som förordar ”strikt skydd” av EU:s kvarvarande urskogar – en annan. 

Den omdebatterade och högaktuella ”taxonomin” är viktigast. Den styr vart pengarna går genom att avgöra vilka verksamheter som är klimatsmarta och inte – men sätter också fokus på den bråddjupa klyftan mellan kontinenten och svenska intressen i synen på skogens roll i klimatomställningen.

EU vill i princip låta träden stå för att suga upp koldioxid ur atmosfären så att nettoutsläppen sjunker. Den svenska skogsnäringen vill i praktiken göra tvärtom. Understödda av ihärdiga centerpartister har man skapat en sorts feelgood-narrativ, där timret blir till skyskrapor i framtidsstäder medan kvistar och grenar omvandlas till biobränsle som ersätter bensin. 

Parallellt betonar man med en dåres envishet att två nya träd planteras för varje avverkat, så att skogen binder ännu mer kol än tidigare.

Den enkla sanningen är att Sveriges överlägset största bidrag till klimatomställningen är som kolsänka och inget annat.

Det är helt riktigt att det svenska virkesförrådet vuxit massivt de senaste 100 åren, samt att hyggena blivit färre och mindre. Samtidigt visar forskning ganska tydligt att de äldre bestånden binder kolet bättre än nya – tvärtemot vad Annie Lööf & co ger sken av.

Det tar också ungefär en generation innan nyskogen absorberar utsläppen i samma omfattning som tidigare, och den krassa sanningen är att Sveriges överlägset viktigaste bidrag till klimatarbetet internationellt är just som kolsänka. Tillsammans med Finland förfogar vi över ungefär en tredjedel av Europas sammanlagda bestånd. 

Den svenska vurmen för biobränslen är också i grunden vansklig. EU-taxonomins stränga skrivningar visar tydligt vart det drar internationellt. 

Centerpartisterna kan tycka vad de vill om det; på sikt är tekniken dödsdömd och i vilket fall förhalar fixeringen vid biobränslen den helt nödvändiga elektrifieringen av fordonsflottan samt samhällsinfrastrukturen i stort. Satsa på kärnkraft och vindkraft i stället för att stryka biobränslelobbyn medhårs. Och bygg fler laddstolpar. 

I debatten om skogen försöker C få det att framstå som om det är Sverige mot världen, eller i varje fall byråkraterna i EU. I verkligheten tycker en majoritet av svenskarna i själva verket mer som Bryssel än som Annie Lööf. 

Ur klimatsynpunkt har de helt rätt. Låt fler träd stå.