Ansvarslöst att slopa ID-kontrollerna

Det är svårt att se logiken bakom regeringens beslut att slopa ID-kontrollerna.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG

Regeringens beslut att slopa ID-kontrollerna i Danmark är ansvarslöst. Sverige får nog räkna med att antalet asylsökande - inte minst ensamkommande ungdomar - återigen ökar.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Ingen kan säkert veta vilka delar av den nya flyktingpolitiken som har gett mest effekt för att minska söktrycket mot Sverige. Det går inte att skilja ut EU:s avtal med Turkiet, den nya hårdare  flyktinglagen, ID-kontrollerna eller polisens gränskontroller och sätta en siffra på var och en. Det mest sannolika är att alla varit nödvändiga för att bringa situationen under kontroll efter den kaotiska hösten 2015. 

Antalet asylsökande minskade redan innan ID-kontrollerna infördes i januari 2016, men trenden förstärktes efteråt. Framför allt har ID-kontrollerna försvårat för personer som saknar giltiga ID-handlingar att ta sig till Sverige, däribland många ensamkommande afghanska ungdomar uppvuxna i Iran. 

När ID-kontrollerna nu slopas är det därför sannolikt att fler kommer att söka asyl i Sverige. Det finns en bild av att den stora flyktingströmmen mot Europa har sinat. Men det gäller bara den östra rutten, den mellan Turkiet och Grekland. Längs den centrala rutten över Medelhavet - mellan Libyen och Italien - har antalet migranter ökat med 50 procent under vintern. EU:s gränspolis Frontex ser dessutom hur en ny rutt till Europa - mellan Marocko och Spanien - snabbt växer i omfattning.

Hittills är det relativt få av dessa migranter som har sökt asyl i Sverige. Men hur framtida mönster ser ut vet vi inget om. Kanske ser ensamkommande ungdomar från Marocko nya möjligheter att ta sig till Sverige liksom afghanska ungdomar som har blivit kvar i Italien och Grekland.

Regeringen har fortfarande inte visat att den har en plan för hur de hundratusentals människor som redan har sökt sig till Sverige ska etableras här. Bostadsbristen är skriande och antalet särskilt utsatta områden växer. Till och med S-styrda Malmö vädjar om att slippa få fler flyktingar anvisade till staden.

Sverige tar dessutom fortfarande emot fler asylsökande än genomsnittet i EU - trots alla skärpningar. Bilden av att landet har bommats igen för flyktingar stämmer inte.

Socialdemokraterna borde inse att detta inte är en tid för nya experiment. Tvärtom behöver Sverige slå vakt om ordning och reda i flyktingpolitiken under många år framåt.

ID-kontrollerna och gränskontrollerna i Öresundsregionen har tveklöst skapat stora problem för pendlare. Men där var lättnader redan på gång i förhandlingar med Danmark. Planen var att svensk gränspolis skulle genomföra sina kontroller ombord på Öresundstågen så att stoppet i Hyllie skulle kunna slopas. Men av någon anledning har regeringen hastigt och lustigt kastat ID-kontrollerna över bord i stället. 

Det är svårt att förstå logiken bakom detta beslut. Skärpta gränskontroller är naturligtvis önskvärt det också, men det ersätter inte behovet av ID-kontroller på den danska sidan. I det osäkra läge som råder borde regeringen idka försiktighetsprincipen. Det är på tok för tidigt att tappa krismedvetandet. 


Läs också: Ett nej måste vara ett nej i flyktingpolitiken 

Följ Expressen ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.