Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anna Dahlberg

Varför låter regeringen brukarimporten pågå?

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet kräver att den personliga assistansen för funktionshindrade ska bli statens ansvar.
Socialminister Lena Hallengren (S) är politiskt passiv trots återkommande larm om missbruk inom den personliga assistansen.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
En ny hemlig underrättelserapport kartlägger missbruket inom assistansersättningen.
Foto: SHUTTERSTOCK

En ny underrättelserapport visar på kopplingar mellan assistansbolag och organiserad brottslighet liksom våldsbejakande extremism. Vad mer behöver våra politiker veta för att agera?

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

I höstas skrev jag en krönika om hur den så kallade brukarimporten går till. Via arbetskraftsinvandringen hämtas familjer med funktionshindrade barn från bland annat Irak till Sverige. Upplägget är extremt fördelaktigt för alla inblandade parter – tredjelandsmedborgare får uppehållstillstånd i Sverige, deras familjemedlem får assistansersättning på en nivå som saknar motsvarighet någon annanstans i världen och assistansbolagen i Sverige täljer guld. 

Jag hade bland annat kommit över ett läckt dokument från Migrationsverket om ett av landets största assistansbolag – Nordica Assistans AB med säte i Örebro. Läsningen var hårresande. 

Myndigheten hade identifierat 147 så kallade kluster runt brukare inom bolaget. Rubrikerna i dokumentet talade sitt tydliga språk: ”bedrägeri”, ”arbetskraftsexploatering”, ”illegalt arbete”, ”brukar-import”, ”misstanke om försök till brukar-import”, ”misstanke om skenanställning/oseriöst anställningserbjudande” och så vidare.

I somras beslöt IVO – Inspektionen för vård och omsorg – att frånta bolaget rätten att bedriva personlig assistans. Nordica Assistans AB har dock överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och kan tills vidare fortsätta att bedriva sin verksamhet. Den som surfar in på företagets hemsida möts av en fläckfri fasad, där man stolt kallar sig för ”Sveriges tråkigaste assistansbolag”, eftersom verksamheten påstås vara så seriös och trygg.

Inom kort släpps en öppen version av en hemlig rapport om organiserade brottsupplägg kring assistansen och arbetskraftsinvandringen. Bakom kartläggningen står Nationella underrättelsecentret, Nuc, som samlar 12 myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten.

I rapporten slås det fast att arbetstillstånd inom personlig assistans ”utnyttjas systematiskt för assistansbedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering, brukarimport och annan ekonomisk vinning”. Funktionshindrade personer används som ”handelsvaror” och ”intäktsgeneratorer” och det finns inslag av människohandel i branschen avseende såväl assistenter som brukare.

Underrättelsecentret ser även tecken på att den här typen av cyniska upplägg utnyttjas systematiskt av organiserad brottslighet. ”Kopplingar finns till konfliktrelaterade skjutningar, terrorfinansiering samt ekonomisk brottslighet.”

”Kartläggningen har visat på bekräftade kopplingar till såväl kända nationella och internationella kriminella nätverk som nätverk inom sfären för våldsbejakande extremism. Vidare finns i klustren indikationer på att nätverksindivider i de utsatta områdena utnyttjar assistansen som en ”kassako” och som en vit fasad.” 

Brottsligheten är dock svåråtkomlig och utredningskrävande, enligt rapporten. Utåt ser allting oftast bra ut i bolagen med en fasad av korrekt redovisning och god ekonomi. 

Möjligheterna att komma åt brottsligheten begränsas av en rad omständigheter, såsom höga sekretesshinder, att varken Försäkringskassan eller skyddsombud får göra arbetsplatsbesök utan samtycke, att aktörer som stoppas bara flyttar verksamheten till nya bolag och att många av oegentligheterna inte ens är tydligt kriminaliserade, såsom att skaffa sig ett arbetstillstånd på felaktig grund.

Slutsatsen i rapporten är lika uppenbar som anmärkningsvärd: Staten har blivit en möjliggörare för systematiska brottsupplägg genom kombinationen av en generös arbetskraftsinvandring och en rättighetslagstiftning inom personlig assistans.

Huvudrekommendationen i rapporten är därför att bryta denna länk, det vill säga att arbetstillstånd inte längre ska beviljas inom personlig assistans. 

Alliansregeringen genomförde visserligen några smärre regelskärpningar år 2013, men sedan dess har den politiska passiviteten varit påfallande.

Många som läser detta undrar säkert hur detta har kunnat få fortgå. Ni är i så fall inte ensamma. Också på våra myndigheter sitter många tjänstemän och är frustrerade över att så lite har hänt trots att larmen kring den personliga assistansen har varit otaliga genom åren. (På Expressens ledarsida har vi varnat för utvecklingen i snart ett decennium.)

Alliansregeringen genomförde visserligen några smärre regelskärpningar år 2013, men sedan dess har den politiska passiviteten varit påfallande. 

Jag ringer upp Thomas Falk, som är nationell samordnare för Försäkringskassans arbete mot organiserad brottslighet. Han berättar att assistansbedrägerierna pågår för fullt, utan några tecken på att minska i omfattning. Hittills i år har Försäkringskassan begärt återkrav eller förhindrat felaktiga utbetalningar på runt 330 miljoner kronor inom den personliga assistansen.

Ofta krävs spaning för att avslöja bedrägerierna, men Försäkringskassan får inte spana på egen hand och konkurrensen om polisens spaningsresurser är stenhård.

Ändå har myndigheten stoppat utbetalningarna till sammanlagt 45 assistansbolag under senare år. Men åtgärden är ofta tandlös, eftersom den rättsliga processen är utdragen och brukarna kan fortsätta att anlita det rödlistade assistansbolaget under tiden för att sedan flytta med huvudmännen till ett nystartat dito. 

I våras kom till råga på allt ett yttrande från justitieombudsmannen, JO, som innebar att Försäkringskassan inte längre har rätt att ställa kontrollfrågor om tredje person, såsom assistenter eller bolagsföreträdare. Försäkringskassan larmade genast regeringen, men än i dag har man inte fått någon reaktion på sin hemställan.

– Man kan få högt blodtryck för mindre, suckar Thomas Falk, uppgivet.

Denna politiska handlingsförlamning är upprörande. Regeringen och januaripartierna måste ta itu med det omfattande fusket och missbruket inom den personliga assistansen.

En del saker kan rättas till omedelbart såsom att stoppa möjligheten till arbetskraftsinvandring från tredje land inom assistansbranschen. 

Annat kan få ta lite mer tid, exempelvis att begränsa anhörigassistansen liksom möjligheten för nyanlända att få tillgång till assistansersättningen, införa sekretesslättnader och att ge Försäkringskassan muskler att kunna göra återkommande kontroller av såväl bolagen som assistansbehovet. Ytterst behöver reformen som sådan ses över förutsättningslöst. Att LSS-utredningen från januari 2019 skickades ut på remiss först i somras, och med viktiga förslag strukna, är ännu en underlåtenhetssynd från regeringens sida.   

Jag hoppas innerligt att såväl socialminister Lena Hallengren (S) som justitieminister Morgan Johansson (S) avsätter en timme till att läsa Nuc-rapporten. Den politiska passiviteten är faktiskt oförlåtlig.Hit kan du anmäla om du drabbats av skador inom sjukvården eller brister inom Socialtjänsten och LSS.
Therese Eliasson miste sin dotter efter en lång och brutal kamp mot Huntingtons sjukdom – fick rätt till assistans – två år efter dottern Emmies död.