Anna Dahlberg

Regeringen måste ta itu med skenäktenskapen

Skenäktenskapen är en stor industri, enligt en tjänsteman på Migrationsverket.
Foto: SAMUEL UNéUS

Om regeringen menar allvar med den reglerade invandringen måste den komma till rätta med skenäktenskapen och skenanställningarna.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Retoriken är bekant: Det ska råda ordning och reda inom invandringspolitiken och Sverige har anpassat regelverket efter EU:s miniminivå. Det låter resolut och kraftfullt. 

Men hur väl överensstämmer det med verkligheten? Återvändandet har havererat på grund av den nya gymnasielagen för ensamkommande. Som jag avslöjade i höstas kan numera även vuxna personer med avslagsbeslut skjuta upp sina utvisningar i det oändliga genom att kasta in nya ansökningar.

Förra året beviljades 135 459 uppehållstillstånd i Sverige. Det är den näst högsta siffran någonsin; bara år 2016 låg högre.

Numera är familjeanknytning det dominerande skälet till att flytta till Sverige; 48 045 uppehållstillstånd utfärdades på denna grund. Det är en väntad utveckling med tanke på alla familjer som återförenas i Sverige efter den stora flyktingvågen 2015.

Sverige betraktar falska handlingar som äkta

Men det finns andra skäl att hålla ögonen på denna kategori. Eftersom det har blivit svårare att ta sig in i EU smuggelvägen spår polisen att efterfrågan på uppehållstillstånd på oriktiga grunder kommer att öka. Det handlar om skenäktenskap, skenadoptioner samt missbruk av arbetstillstånd och viseringar, enligt polisens rapport om allvarlig och organiserad brottlighet 2017.

De tillvägagångssätten har också den fördelen att de ansvariga slipper risken att åtalas för människosmuggling. Enligt svensk lag betraktas nämligen uppehållstillståndskort som människor har ljugit eller mutat sig till som äkta så länge de är utfärdade av en svensk beskickning. 

Här skiljer Sverige ut sig. I andra länder betraktas sådana handlingar som falska. Sveriges nonchalans står, enligt polisen, rentav i strid med en FN-konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet som vi har undertecknat.

Skenäktenskapen har blivit en industri

Så hur vanligt är det med skenförhållanden? Det är inte alldeles lätt att veta eftersom saken aldrig har undersökts. Men enligt lokalanställda vid en svensk ambassad som jag kontaktar är fenomenet utbrett. Visserligen har försörjningskravet, som infördes i samband med den tillfälliga lagen år 2016, haft en dämpande effekt. Sverige har dock fortsatt en stark "pull-effekt", konstaterar källan. 

Jag talar också med en tjänsteman vid Migrationsverket som har jobbat i 15 år vid olika tillståndsenheter och ambassader, som handläggare och beslutsfattare. Han menar att det rör sig om en stor industri som inte har några riskabla konsekvenser alls för de inblandade. 

Han exemplifierar med barn som importeras till Sverige av människor som felaktigt utger sig för att vara deras föräldrar, folk som ingår skenäktenskap vartannat år och till och med fall där pedofiler tar hit fruar med barn.

Anhöriginvandringen klassificeras på olika sätt hos Migrationsverket. Enligt tjänstemannen är det framför allt i kategorin "nyetablerad anknytning" (BS) som fusket är satt i system.

- Min bedömning är att åtminstone hälften av alla ansökningar om nyetablerade förhållanden är båg, förmodligen mer. Trots allt tal om motsatsen är Sverige fortfarande det mest attraktiva landet att ta sig till där man får ta del av välfärdssystemet från dag ett.

"Vi göder organiserad brottslighet"

Förra året beviljades 12 573 personer uppehållstillstånd på grundvalen nyetablerad relation. Bland de länder som dominerar statistiken över ansökningar och bifall återfinns Thailand, Irak, Syrien, Vietnam och Eritrea. Inte ett enda rikt västland finns med på topp tio-listan.

Tjänstemannen på Migrationsverket pekar på systemfel i alla dimensioner. Det kostar nästan ingenting att skicka in en ansökan (1 500 kronor). Utredningarna är helt otillräckliga. Referenspersonen i Sverige kan rentav ha flera ansökningar inne samtidigt.

Är paret redan gift på papperet ställs knappt några kontrollfrågor alls med hänvisning till EU:s familjeåterföreningsdirektiv. Det är dessutom i stort sett riskfritt att pröva lyckan denna väg, eftersom Sverige som sagt inte betraktar skenförhållanden som människosmuggling. Enligt tjänstemannen leder detta till att många skickar in nya ansökningar gång på gång.

- Vi göder tyvärr organiserad brottslighet i detta land i stället för att bekämpa den. 

Till bilden hör också pinnjakten på Migrationsverket. Att bevilja en ansökan tar bara några minuter medan ett avslag kan ta hela arbetsdagen i anspråk. Än mer otacksamt är det att lägga ner tid på att återkalla ett uppehållstillstånd; det ger ingen pinne över huvud taget. De ärendena samlas på hög för att sedan avskrivas efter fyra år.

Privatpersoner och företag säljer en framtid i Sverige

Här finns mycket för våra politiskt ansvariga att ta tag i. En bra början vore att höja ansökningsavgiften till låt säga 20 000 kronor. Prövotiden för relationen borde också förlängas från dagens två år, försörjningskravet skärpas och permanentas och falska handlingar betraktas som just falska, även i Sverige. Det ska inte vara riskfritt att ta hit människor på ett bedrägligt sätt.

Regeringen måste vakna och se helheten. Asylinvandringen är bara en av flera vägar in i Sverige. I praktiken har man gjort det möjligt för privatpersoner och företag att sälja en framtid i Sverige till fattiga människor. Det är oansvarigt på så många sätt. Denna geschäft spär dessutom på väntetiderna för alla de som har funnit kärleken eller jobbet på riktigt.

Det är sannerligen långt kvar till idealet om ordning och reda i migrationspolitiken, för att inte tala om EU:s miniminivå.


Läs också: Moderaterna har rätt om flyktingpolitiken