Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anna Dahlberg

Naiva borgare har bäddat för kriminella

En grupp står i särskild tacksamhetsskuld till alliansen - de kriminella. Under de borgerliga åren öppnades välfärdssystem på vid gavel för fusk och brottslighet.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Det har bara gått en dryg vecka sedan Arbetsförmedlingen fattade det sensationella beslutet att begrava systemet med etableringslotsar. Vi borde fortfarande känna chockvågorna. Hur är det möjligt att hundratals skattemiljoner har pumpats in i detta svarta hål? De ansvariga borde ha släpats till tv-soffor och krismötena borde avlösa varandra inom borgerligheten. Men självrannsakan har uteblivit.

Ju mer man sätter sig in i missförhållandena desto mer häpen blir man. Lotsar lockade med lånedatorer, tv-apparater och mobiltelefoner i konkurrensen om de nyanlända. Även mutor i kontanter har varit legio.

En vanlig huvudsyssla har varit att sälja folkbokföringsadresser. Lotsar har sökt upp flyktingar på asylboenden och sålt falska adresser så att de nyanlända får rätt till etableringsersättning trots att de saknar fast bostad.

Lotsar har också bytt kundkrets med varandra och därmed kunnat räkna in nya startbidrag för samtliga deltagare.

Men det som fick bägaren att rinna över för Arbetsförmedlingen var skiftet i höstas från kriminalitet på individuell nivå till grov organiserad brottslighet. Plötsligt utvidgades brottskatalogen till sådant som dödshot, utpressning, människohandel och rentav rekryteringsförsök till "våldsbenägna stridande grupper", sannolikt IS.

Detta har alltså varit det första mötet med Sverige för tiotusentals nyanlända. Här kommer traumatiserade människor till Sverige från länder som präglas av mutor och klientism – och så stöter de på en statligt finansierad lots som försöker värva dem med gåvor och som säljer falska adresser.

Det är en svart ironi att detta har lanserats som en avgörande integrationsreform.

Etableringslotsarna är bara en i raden av reformer som alliansen genomförde i samma lättsinniga anda. I december 2008 slog man upp portarna för västvärldens mest öppna system för arbetskraftsinvandring. Med minimal kontroll lät man vem som helst med en F-skattesedel erbjuda anställningar.

Sedan dess har rapporterna om missförhållanden avlöst varandra. Människor betalar runt 100 000 kronor svart för ett arbetstillstånd och många utnyttjas hårt.

Även Rut- och Rotreformerna har utformats på ett sätt som gör dem vidöppna för kriminalitet. Många har som affärsidé att skicka fakturor till Skatteverket på arbeten som aldrig har utförts. Vi talar om bedrägerier i stor skala.


Eller ta nystartsjobben. Forskningen visar att subventionerade anställningar är ett effektivt sätt att minska arbetslösheten i utsatta grupper. Men här rör det sig om över sex miljarder kronor årligen som i princip betalas ut i blindo.

Ett vanligt brottsupplägg har varit att sätta skyhöga löner - låt säga 50 000 kronor i månaden för en långtidsarbetslös vaktmästare - varav Arbetsförmedlingen snällt har betalat ut två tredjedelar av lönekostnaden. I den mån något jobb över huvud taget har utförts får den anställde bara en bråkdel av bytet.

Den nya rödgröna regeringen sätter nu ett lönetak vid 22 000 kronor i månaden, men att detta svindleri har kunnat pågå i åratal är häpnadsväckande. Och kontrollen av utbetalningarna är fortsatt i det närmaste obefintlig.


Med samma glada humör gjorde alliansregeringen det lättare än någonsin att starta och driva företag i Sverige. Man tog bort kravet på revisor i små bolag, gjorde det enklare att skaffa F-skattesedel liksom att senarelägga bokföringen. Därtill stoppade man förslaget om att införa månadsrapportering av anställdas löneuppgifter.

De ideologiska drivkrafterna bakom alla dessa reformer är tydliga. I alliansens Sverige är företagaren alltid en hjälte. Bara vi smörjer hjulen och släpper loss valfriheten på alla områden så kommer tusen blommor att blomma.

Problemet är att man samtidigt har förvandlat Sverige till ett paradis för entreprenörer i kriminalitet. Alla myndigheter som jobbar med den grova organiserade brottsligheten vittnar för mig om samma utveckling: buset har skaffat sig slips. Alltfler multikriminella har insett var de stora pengarna finns att hämta - nämligen hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket.

Kombinationen av stora pengar, liten upptäcktsrisk och låga straff är för kriminella vad saft är för getingar. Och just nu står Arbetsförmedlingen för den sötaste saften.


Attackerna mot välfärdssystemen följer ofta samma mönster: de kriminella skaffar sig falska identiteter, falska kontrolluppgifter och en företagsfasad och börjar sedan sitt plundringsstråk genom det offentliga.

Detta är en oerhört allvarlig kriminalitet. Det är ett systemhot mot välfärdsstaten och vi riskerar att finansiera framväxten av allt mäktigare kriminella nätverk. Därtill sätts konkurrensen ur spel när seriösa företag tvingas tävla med skojare och bedragare.

Ändå tycks de borgerliga partierna inte ha lärt sig någonting av de senaste årens erfarenheter. Trots haveriet med lotsarna vidhåller exempelvis Centerpartiet att dagens arbetsförmedling borde ersättas av en jobbfixarpeng. LOV-valfrihet, subventioner och skatteavdrag är fortfarande svaret på det mesta.

Såväl KD som FP vill dessutom koppla permanenta uppehållstillstånd i Sverige till att man har en anställning, vilket skulle öppna för en storskalig svarthandel med jobbkontrakt.

Om det finns något som den rödgröna regeringen kan göra bättre än den förra är det detta – att städa upp efter alla ideologiska utsvävningar i den blinda marknadsdyrkans namn.


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.