Anna Dahlberg

MP:s fientlighet mot kärnkraft skadar klimatet

Miljöpartiets kandidat i EU-valet - Pär Holmgren - ihop med språkröret Isabella Lövin.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Klimatet kan inte vänta på ny kärnkraft, hävdar Miljöpartiet. Varför ska vi då satsa på höghastighetsbanor som står klara bortom år 2035? MP:s  kärnkraftsmotstånd är ologiskt och olyckligt.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Under många år hade Tyskland en grön image - ett land med höga ambitioner på klimat- och miljöområdet. Det var då det. Numera krokar Tyskland i stället arm med östeuropeiska länder i syfte att bromsa EU:s klimatambitioner.

Tyskland är den överlägset största producenten av brunkol inom EU och det land som har störst utsläpp av växthusgaser. Landet kommer också att missa sitt klimatmål för 2020: att minska klimatutsläppen med 40 procent jämfört med 1990.

Vad är det då som har hänt? Jo, i Tyskland pågår en radikal omställning av energiförsörjningen - Energiewende - som har visat sig bli både dyrare och svårare än planerat.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 bestämde sig Tyskland för att snabbavveckla kärnkraften. Till år 2022 ska alla reaktorer vara tagna ur drift.

Det har gjort landet än mer beroende av kolkraften, som svarar för drygt 35 procent av den tyska elproduktionen. Samtidigt finns ambitionen att även fasa ut det smutsiga kolet. Den så kallade kolkommissionen föreslog i januari att kolkraften ska vara avvecklad till 2038.

Tyskland har blivit en bromskloss i klimatarbetet

Problemet är att ingen riktigt kan svara på varifrån elen ska komma under kalla och vindstilla vinterdagar. Redan i dag ligger de tyska elpriserna i topp i Europa och industrin varnar för att landet kan drabbas av elbrist runt 2023. Mycket talar för att Tyskland kommer att bli beroende av rysk gas, polsk kolkraft och fransk kärnkraft som baskraft.

Allt detta har gett den tyska regeringen kalla fötter. I stället för att driva på klimatarbetet inom EU har Tyskland förvandlats till en bromskloss. Inför veckans EU-toppmöte hade åtta länder med Frankrike i spetsen enats om att driva kravet om nollutsläpp inom EU till år 2050.

Men Tyskland ville inte vara med. Den forna miljökämpen har numera bildat en sorts utsläppsallians med länder som Polen, Ungern och Rumänien och högerpopulisterna i Italien för att bromsa EU:s klimatarbete.

Det är en tragedi. EU:s mäktigaste land - Tyskland - har hamnat på fel sida av historien i vår tids globala ödesfråga. Och ett tungt skäl till detta är landets irrationella motstånd mot kärnkraften.

MP gör sig skyldigt till samma logiska felslut som Tyskland

Har någon hört svenska Miljöpartiet protestera högt mot detta vansinne? Jag har åtminstone inte noterat någon ilska mot det tyska sveket.

Ingen bör vara förvånad. MP gör ju sig skyldigt till samma logiska felslut som Tyskland. Motståndet mot kärnkraft visar sig gång på gång vara överordnat kampen mot klimatutsläppen. 

Under 2019 och 2020 ska Ringhals 1 och 2 stängas i förtid. Nyligen visade två forskare vid Miljöekonomiska enheten på Konjunkturinstitutet att stängningen kommer att leda till ökade klimatutsläpp i EU (DN 3/5). I värsta fall kan effekten räknas i tiotals miljoner ton koldioxid.

Denna hotbild borde få vilken regering som helst att vilja få till stånd en omprövning av beslutet. I synnerhet en rödgrön dito. Det är visserligen Vattenfalls styrelse som äger frågan, men staten skulle kunna gå in med nya ägardirektiv som kräver att bolaget tar större klimathänsyn och ett bredare samhällsansvar för landets elförsörjning.

Men Miljöpartiet förhåller sig passivt och verkar inte det minsta bekymrat över den smutsiga notan för förtidsavvecklingen. 

Det finns ett märkligt glapp mellan detta ointresse och retoriken om att vi befinner oss i ett nödläge för klimatet. I ett nödläge måste man rimligen vara beredd att ompröva gamla sanningar och ta svåra målkonflikter. Det borde även röra förbudet mot uranbrytning, som regeringen drev igenom förra året.

Ökande växthusutsläpp är ett stort misslyckande för regeringen

I veckan kom nya siffror som visar att Sveriges växthusutsläpp ökade under 2018. Det är ett anmärkningsvärt misslyckande för den rödgröna regeringen, som har styrt Sverige sedan 2014. 

Någon kanske invänder att det bara är preliminära siffror för ett enskilt år. Det stämmer inte; Sverige har misslyckats fyra år i rad med att minska utsläppen på ett märkbart sätt. 

Om Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska med mellan fem och åtta procent per år. För varje år som vi tar en springnota ökar den samlade koldioxidskulden som ska betalas av.

Det räcker förstås inte med kärnkraft för att vända den utvecklingen. Sverige måste börja ställa om på allvar - inte minst fasa ut bidrag och skattelättnader som gör det billigare att släppa ut växthusgaser. Sverige är faktiskt ett av de länder i EU som delar ut mest klimatskadliga subventioner. Så kan vi inte ha det.

Men om högern låtsas som att kärnkraften räcker som svar på klimatkrisen låtsas de rödgröna som att kärnkraften inte är en del av svaret över huvud taget. 

Ingen av dessa positioner är seriös givet det allvarliga läget. 

MP:s argument mot kärnkraften är svajiga

Miljöpartiet brukar använda två sorters argument för att avfärda kärnkraften: 1) den är olönsam och 2) vi har inte tid att satsa på kärnkraften eftersom vi bara har tio år på oss att häva klimatkrisen.

Om det första argumentet kan man säga att marknadshänsyn inte brukar hindra MP från att ta ut svängarna i andra sammanhang. Varför strider MP för att Vattenfall ska fatta beslut på affärsmässiga grunder i stället för att vägledas av klimathänsyn? Så lät det ju inte när man krävde att Vattenfall skulle lägga ner sina tyska kolgruvor.

Det andra argumentet är minst lika märkligt. Om det inte finns tid att satsa på kärnkraften - varför ska vi då satsa runt 230 miljarder kronor på höghastighetståg som blir klara någon gång efter år 2035?

Sanningen är förstås att det kommer att behövas ambitiösa klimatsatsningar både i närtid och efter år 2030. Det ena utesluter inte det andra.

Miljöpartiet får gärna skälla på högern för dess blinda fläckar i klimatdebatten. Men det vore välgörande om partiet också synade sina egna. Det är med MP i regeringsställning som klimatutsläppen nu ökar. Det är med MP i regeringsställning som kärnkraften ska förtidsavvecklas trots att det kommer att leda till ökade koldioxidutsläpp.

Har de gröna inget lärt av Tysklands förvandling från klimatkämpe till klimatbov?


Läs också: KD, M och folket har rätt om kärnkraften

MP:s nya krav är inte klimatsmart