Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anna Dahlberg

Moderaterna har rätt om flyktingpolitiken

Moderaterna vågar tänka nytt om EU:s flyktingpolitik. Det borde välkomnas.

Europas asylsystem fungerar inte längre. Moderaterna förtjänar beröm, inte hätsk kritik, för att de vågar tänka i nya banor. 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Här kommer lite fakta om flyktingströmmen till EU hittills i år: 145 870 migranter har korsat Medelhavet, varav det stora flertalet tog den centrala rutten från Libyen till Italien. Av dessa drunknade 2 784 personer. 

Könsfördelningen bland migranterna är 69,3 procent män och 12,9 procent kvinnor (resten barn). Den enskilt största gruppen kommer från Nigeria. Med undantag för syrier (9,7 procent) domineras migrantflödet helt av afrikanska länder som Guinea, Elfenbenskusten och Gambia.

Dessa siffror ringar in problemet med dagens ordning för flyktingmottagandet till EU:

• Det är inte träffsäkert. I stället för att hjälpa de mest skyddsvärda tar EU i allt högre grad emot ekonomiska migranter från fattiga demokratier.

• Det är dödligt. För att ta sig in i Schengenområdet utan visum krävs att man gör det illegalt, och att korsa Medelhavet är ofta det enda alternativ som återstår. 

• Systemet göder en enorm smuggelindustri runt Medelhavet, som enligt en uppskattning omsätter runt 300 miljarder kronor om året. Det är den tredje största globala, kriminella verksamheten efter vapen- och droghandeln. 

• Könsfördelningen är skev. Den oreglerade invandringen domineras helt av män.

• Utvisningarna fungerar inte. Det är inte bara Sverige som brottas med stora problem att utvisa migranter som saknar asylskäl. Bara 36 procent av de afrikaner som illegalt tar sig till Europa skickas tillbaka, enligt EU-kommissionen. 

• Det sker ingen säkerhetsprövning. Det är givetvis bara en liten minoritet bland alla migranter som utgör säkerhetsrisker. Men de är tillräckligt många för att exempelvis ha lett till en mångdubbling av antalet våldsbejakande extremister i Sverige på kort tid.

• Enskilda länder, såsom Sverige hösten 2015, riskerar att bli så överbelastade att samhällets funktionalitet hotas. 

• Trycket mot EU kommer att bli ohållbart på sikt. Allt tyder på att Afrikas befolkning fördubblas till år 2050 och med förbättrad ekonomi kommer alltfler att göra den livsfarliga resan norrut. 

• Det finns ett stort folkligt motstånd. Högerpopulister har haft stora framgångar i Europa i spåren av flyktingkrisen 2015, vilket inte minst de tyska och österriska valen nyligen visade. 

Inte bara Polen och Ungern som trilskas

Det är med andra ord uppenbart att något måste göras. Frågan är bara vad. Om man lyssnar på den svenska regeringen och på EU-parlamentet är lösningen en jämnare fördelning av flyktingarna mellan EU-länderna. 

Det låter intuitivt rimligt, men motståndet är starkt. Av de 160 000 asylsökande som skulle omfördelas från Grekland och Italien fram till och med september har endast runt 30 000 tagits emot av EU-länderna. 

Och det är inte bara Polen och Ungern som trilskas. Österrike, exempelvis, har tagit emot ynka 15 asylsökande ur potten. Det kan jämföras med Sverige som har välkomnat 2 550 i EU-solidaritetens namn. 

Dessutom tillkommer ytterligare ett problem. De asylsökande själva ratar vissa länder. Av de 349 som i somras hade tagits emot av Litauen lämnade 248 landet direkt efter att de fått sina uppehållstillstånd.

När man lyssnar på Stefan Löfven låter det ofta som om det är en tidsfråga innan ett nytt EU-system är på plats. Verkligheten i Bryssel är en annan. Häromdagen förklarade EU:s rådsordförande Donald Tusk att obligatoriska kvoter av migranter inte har någon framtid. 

Och skulle mot förmodan en tvingande omfördelning komma till stånd lär det bara handla om att avlasta Italien och Grekland tillfälligt i ett krisläge. Allt annat är fromma förhoppningar i Rosenbad.

Hårda gränser och ett utbyggt kvotsystem är vägen framåt

Alltfler drar därför slutsatsen att EU måste börja tänka i helt nya banor. I stället för dagens oreglerade migration över Medelhavet föreslås ett kvotflyktingsystem där de mest skyddsvärda väljs ut för att sedan föras in i EU på laglig väg.

Moderaterna beskriver det som att asylrätten ska försvaras, fast utanför EU:s gränser. Men det leder tanken fel. Rätten att söka asyl är kopplad till att man befinner sig på det landets territorium och det går heller inte att sätta ett tak för hur många som uppfyller kriterierna.

Vad det handlar om är i stället att bygga vidare på det kvotsystem som FN redan har. Det är detta som Merkel och Macron skissade på under ett minitoppmöte i Paris i somras. Migranter ska evakueras från kaosets Libyen till säkra platser i Niger och Tchad. Där kan det sedan ske en prövning av skyddsskälen och de mest behövande väljas ut. 

Det är så vägen framåt måste se ut. Dagens livsfarliga smuggelrutt genom Libyen och över Medelhavet behöver stängas ner samtidigt som kvotsystemet byggs ut. 

Alla skulle tjäna på en ärligare debatt

Men i stället för att väcka en nyfiken debatt har Moderaternas nya linje kritiserats från såväl höger som vänster. Likt ett mantra förkunnas att Sverige måste värna asylrätten. Men vad menas egentligen med det? Det finns i dag inget lagligt sätt att ta sig till EU och utöva rätten att söka asyl - av det enkla skälet att unionen skulle kollapsa om det gjorde det.

När Genèvekonventionen undertecknades 1951 - och utvidgades till att gälla hela världen 1967 - kunde ingen föreställa sig en globaliserad värld där miljontals människor skulle ha möjlighet att nyttja asylrätten.

I decennier har därför EU ägnat sig åt att på olika sätt urholka asylrätten. Så vad exakt är det som kritikerna vill ändra på? Ska transportörsansvaret tas bort, som hindrar flyktingar från att ta flyget till Europa? Ska flyktingar ges rätt att söka asylvisum på våra ambassader? Eller är det just möjligheten att ta sig olagligt över Medelhavet i överfyllda gummibåtar som måste värnas?

Flyktingfrågan är svår och varje möjlig hållning betingar ett högt moraliskt pris. Därför skulle alla tjäna på en mer ärlig debatt. Moderaterna gör faktiskt ett lovvärt försök.  Läs också: Är flyktingkrisen över? Inte ute i kommunerna