Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anna Dahlberg

I Sverige ska det löna sig att fuska

Hur tänkte Stefan Löfven? Hur tänkte alliansen? Ingen kommer att ta miste på den svenska signalpolitiken: Här premieras fusk medan ärlighet straffar sig, skriver Anna Dahlberg.

Snart blir det lätt som en plätt att köpa ett permanent uppehållstillstånd i Sverige svart. Det är chockerande att S-MP-regeringen och alliansen låter detta ske.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

I retoriken heter det numera att Sverige kommer att lägga sig på EU:s miniminivå med den nya flyktinglagen. Det är förmodligen den signal som regeringen vill sända ut såväl till den egna befolkningen som till flyktingsmugglarna.

I praktiken ser det dock annorlunda ut. Redan efter ett år kommer flertalet nyanlända att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent och få möjlighet att återförenas med familjen. Allt som krävs är en (sken)anställning. Den svarta marknaden lär komma att blomstra, med regeringens och alliansens goda minne.

I framtiden är det inte längre skyddsskälen som är avgörande för om någon ska beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Nyckeln till att få stanna i Sverige för gott är i stället att kunna visa upp ett anställningskontrakt och en lönespecifikation.

Ett annat sätt att uttrycka saken är att arbetsgivarna blir det nya Migrationsverket. Det är de som kommer att ha makten över det avgörande beslutet och kunna sälja denna myndighetsutövning till högstbjudande på svarta marknaden.

Hur kommer det då att gå till i praktiken? Ett möjligt upplägg skulle kunna se ut så här: Du uppsöker en restaurangägare och erbjuder dig att jobba gratis samtidigt som du betalar in 100 000 kronor på dennes bankkonto. För dessa pengar tillsvidareanställs du sedan under några månader tills ditt permanenta uppehållstillstånd är ordnat. Dagen efter avskedas du.I lagtexten finns nämligen inga som helst krav på att anställningen ska ha varat en viss tid eller fortsätta efter put-beslutet. Några möjligheter att återkalla beslutet finns inte.

Det är med andra ord bara fantasin som sätter gränser. Du kan öppna eget i några månader och fejka en näringsverksamhet. Du kan betala en företagare för att bli favoriserad framför andra sökande, gratisjobba eller låtsasjobba. Eftersom Skatteverket inte har tillgång till månatliga kontrolluppgifter på individnivå finns det ingen möjlighet att kontrollera att det ens har betalats in några sociala avgifter.

Det lär för övrigt inte bara vara egenintresset som vägleder arbetsgivare. Släktingar och landsmän kommer rimligen att hjälpa varandra i möjligaste mån. Även ideella krafter torde engagera sig i stor skala. "Anställ en flykting ett tag och hjälp hen att få permanent uppehållstillstånd och ta hit sin familj!". 

Regeringen sätter sitt hopp till att Migrationsverket ska stävja fusk och svarthandel. Men myndigheten har redan signalerat att den inte kommer att kunna gå i god för att anställningarna och villkoren är korrekta.

Även för Arbetsförmedlingen blir spelplanen ny. Det kommer att bli svårare att motivera nyanlända att ta subventionerade anställningar som inte kvalificerar till permanent uppehållstillstånd. Lika oattraktivt lär det bli att vidareutbilda sig och vänta på att få sina betyg validerade. Alla kommer att jaga de enkla jobben, vilket skapar undanträngning och försvårar matchningen på arbetsmarknaden.Men på Arbetsförmedlingen är man även orolig för andra effekter. Risken för våld och hot på kontoren är överhängande när människors hela framtid hänger på att få ett jobb. Andra former av påtryckningar kan också bli vanligare. 

En särskilt utsatt grupp är medarbetare med rötterna i samma länder som de nyanlända. På många håll i världen är det närmast självklart att man ska göra sitt yttersta för att hjälpa människor från den egna hembyn, klanen och liknande. Om dessa tjänstemän nu dessutom har makten att ordna permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening befarar man att pressen kan bli väldigt stark.

Allt detta går alltså S-MP-regeringen in i med öppna ögon - ivrigt påhejad av alliansen. 

Det finns inga skäl att moralisera över enskilda människor som kommer att vara desperata att få hit sin familj och att få stanna i Sverige. De flesta av oss skulle göra precis samma sak i den situationen. De som ska ställas till svars är de politiskt ansvariga.

Här bygger man medvetet upp ett system som kommer att leda till systematiskt utnyttjande och fusk. Det tar i dagsläget åtta år innan ens hälften av alla nyanlända har kommit i arbete i Sverige. Och bara hälften av dessa har ett helårsarbete som går att försörja sig på. Exakt vad är det som får regeringen och alliansen att tro att flyktingar plötsligt ska kunna ordna ett riktigt jobb på rekordtid?

Man kan tycka att de borde ha lärt sig en del efter reformen om att göra Sverige till världens mest öppna land för arbetskraftinvandring år 2008. Erfarenheterna vittnar om fusk och utnyttjande i stor skala. Reformen blev i mångt och mycket en bakväg för att söka asyl.

Men i stället bygger regeringen nu alltså vidare på principen att det är företagarna - inte Migrationsverket - som ska ha den verkliga beslutsmakten när det gäller att dela ut permanenta uppehållstillstånd. Fundera ett slag över vilken makt det skänker - om du inte gör som jag säger kan du glömma ditt put!

Den enda som förmår se riktigt klart i denna fråga är vänsterledaren Jonas Sjöstedt. Det säger det mesta.

Arbetslinjen har blivit någon slags statsreligion i Sverige, där trosvissheten trumfar allt. Det är inte bara provocerande naivt, utan principiellt stötande att flyktingskäl ska anses mindre värt än att kunna visa upp ett anställningskontrakt.

Det enda rimliga är givetvis att hålla isär asylprocessen och arbetskraftsinvandringen. Skyddsskäl är skyddsskäl. Jobb är jobb. Om en flykting med ett tillfälligt uppehållstillstånd inte längre anses ha skyddsskäl ska han eller hon utvisas eller hänvisas till ett så kallat spårbyte. Vi har redan ett system för hur människor som är i arbete ska kunna jobba kvar i Sverige. Det sista vi behöver är ett nytt, parallellt snabbspår till put med noll koll.

Hur tänkte Stefan Löfven? Hur tänkte alliansen? Ingen kommer att ta miste på den svenska signalpolitiken: Här premieras fusk medan ärlighet straffar sig. 


Läs också: 

Kriminella är ett hot mot välfärden


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.