Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Anna Dahlberg

För bövelen – ta er samman nu politiker

Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Var är ansvarskänslan hos de politiskt ansvariga? Sverige behöver en ny regering - en regering som är mogen att axla den uppgift som väntar.

Det är snart jul och Sverige har fortfarande ingen regering. Samtidigt sprätter partierna iväg miljarder som om det inte fanns någon morgondag. 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

"Det är allvar nu", stod det på en av Centerpartiets valaffischer med en sammanbiten Annie Lööf. Det budskapet framstår numera som svart ironi.

Det har gått över tre månader sedan valdagen och partierna står kvar på ruta ett i regeringsfrågan. Många har under hösten manat till tålamod. "Det är så här den parlamentariska demokratin fungerar." Väljarna måste helt enkelt förstå att det är svårt för partierna att rucka på sina positioner.

Men det ursäktande förhållningssättet håller inte längre. Partierna har vetat ända sedan valet 2014 att den politiska spelplanen är förändrad i grunden till följd av Sverigedemokraternas framgångar. De har bara vägrat att ta konsekvenserna av det.

Allianspartierna kalkylerade kallt med att det skulle gynna dem i valrörelsen att upprätthålla illusionen att det mesta var som vanligt i svensk politik. Inget närmande vare sig till SD eller S skulle behövas.

Förslag som saknar verklighetsförankring

Nu har två statsministerkandidater röstats ner och Sverige har fått en herrelös budget. Från de misslyckade förhandlingarna mellan S, MP, C och L läcker listan på förslag som kvartetten ska ha kommit överens om.

Miljöpartiet skulle enligt TT få igenom en variant på sitt friår och Socialdemokraterna sin familjevecka. Migrationspolitiken skulle åter bli mer generös liksom LSS - en reform som redan i dagsläget kostar runt 75 miljarder kronor om året.

Man tar sig för pannan. Vilken planet befinner sig dessa partier på?

Men även den vinnande M/KD-budgeten är en uppvisning i bekymmerslöshet. Tio miljarder läggs på ett sjätte jobbskatteavdrag och ytterligare fem miljarder på nya skattesänkningar för pensionärer. 

Mitt i klimatkrisen väljer man att slopa flygskatten och sänka dieselskatten för jord- och skogsbruket.

Dessutom ska barngrupperna bli mindre i förskolan och undervisningstiden utökas i grundskolan. Alla över 85 år som är beviljade hemtjänst ska så småningom garanteras en plats på ett boende.

Samma höger som brukar klaga över bristande effektivitet i offentlig sektor lägger förslag på förslag som ska försvåra för kommunerna att trimma sin verksamhet. 

Återigen denna brist på verklighetsförankring. Som om detta vore rätt tid att genomföra stora permanenta skattesänkningar och samtidigt bygga ut välfärdsåtagandena. Eller för den delen att vattna ur klimatmålen.

Kommuner och landsting står inför en kostnadsexplosion

Det lättsinne som samtliga partier visar upp är förbluffande med tanke på de utmaningar som Sverige står inför. 

Det kommer alltfler tecken på att konjunkturen håller på att mattas av. Det mesta talar för att vi måste räkna med en lågkonjunktur under den kommande mandatperioden. 

Samtidigt står kommuner och landsting inför en kostnadsexplosion. De 20 miljarder i höjning av de generella statsbidragen som S och M har utlovat fram till år 2022 kommer inte att räcka på långa vägar för att klara det demografiska trycket från den snabbt växande andelen äldre.

Personaltätheten inom välfärden behöver därför minska framöver. Inte ens om pengarna fanns skulle kommunerna få tag i tillräckligt med personal. Det kommer att råda akut brist på lärare, sjuksköterskor, undersköterskor med flera. Personalkrisen kommer dessutom att driva upp lönerna och därmed kostnaderna.

Det är denna framtid som partierna behöver planera för. Hur ska välfärden kunna upprätthållas trots bristen på pengar och personal? I stället läggs ständigt nya önskelistor om mindre grupper, ökad tillgänglighet och nya garantier.

Även statens hårda kärna kommer att kräva stora resurser framöver. Försvaret, polisen och hela rättskedjan behöver tillföras mångmiljardbelopp för att klara sina uppdrag. Budgetutrymmet kommer därför att vara högst begränsat under nästa mandatperiod, i synnerhet om lågkonjunkturen slår till.

Bristen på ansvarskänsla är uppseendeväckande

I ljuset av alla de utmaningar som Sverige står inför är bristen på allvar hos de politiska partierna uppseendeväckande. Nu är inte tid för vare sig friår, utbyggd LSS, en återgång till en mer generös migrationspolitik eller breda skattesänkningar. 

Nu är inte heller tid att surra sig fast vid omöjliga positioner i regeringsfrågan. Politikerna måste ta sig samman om inte väljarnas förtroende för det politiska systemet ska ta allvarlig skada.

Sverige behöver en ny regering - en regering som är mogen att axla uppgiften som väntar.

 

Läs också: Låt inte Annie Lööf ta över showen, S och M

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!