Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anna Dahlberg

Elbristen kan bli x-faktorn i valet som fäller S

Ygeman: ”Elproduktionen i Sverige kommer öka”
Magdalena Andersson (S) lovar mängder av nya, gröna jobb. Med vilken el då?
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska elsystemet befinner sig ”på ett sluttande plan”, enligt experterna i texten.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/TT / PATRIK C ÖSTERBERG TT NYHETSBYRÅN

”Vi såg det inte komma.” Det har varit den gängse förklaringen till att Sverige varken reagerade på gängvåldet eller flyktingvågen i tid. Mycket talar för att elbristen i södra Sverige kan vara nästa krisområde.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Vad gör vi om överföringen av el från norra Sverige av någon anledning klipps av i höjd med Dalälven längs det så kallade snitt 2? Frågan ställs av en avhoppad expert vid Svenska kraftnät, som är djupt oroad över tillståndet i den svenska elförsörjningen.

– Nu när vi har stängt ner så mycket kärnkraft finns det inte tillräckligt med elproduktion i söder för att täcka upp för alla samhällskritiska funktioner som kräver el, såsom vattenrening, sjukvård, bank- och finanssystemet och matförsörjning. Även under en normal dag har södra Sverige ett underskott på el, som måste tillgodoses med överföring från norr eller import utifrån.

De flesta förstår inte hur sårbart södra Sverige är, menar experten. Sverige är ett väldigt avlångt land. Det är längre från Treriksröset till Smygehuk än från Smygehuk till Rom. Att transportera el så långa sträckor är svårt och dyrt, och mycket kan hända längs vägen. 

Varje år inträffar flera hundra elfel. Hittills har systemet klarat av att hantera alla dessa störningar, men med minskade marginaler ökar hela tiden risken för att elen ska slås ut.

Hen tar som exempel skogsbranden i Hälsingland 2018, då fyra av åtta elledningar från norr till söder var frånkopplade. Då gick det att separera södra Sverige eftersom det fortfarande fanns åtta kärnkraftsreaktorer i drift. Men i dag? En isolering av södra Sverige, så kallad ö-drift, bygger helt på att grannländerna fortsätter att exportera till oss.

”Värsta scenariot är att det blir kallt överallt samtidigt. Hur många länder i norra Europa har en positiv kraftbalans under årets kallaste dag?”

Under de senaste åren har ett tiotal nyckelpersoner valt att sluta på Svenska kraftnät. Flera av dessa experter upplever att varningssignalerna inte tas på tillräckligt stort allvar inom myndigheten. Ledningen har i stället ägnat sig åt önsketänkande och tas gång på gång på sängen av den negativa utvecklingen.

Per Wikström, numera på Energiföretagen, är en av nyckelpersonerna som har lämnat Svenska kraftnät. Under nästan två decennier jobbade han i olika positioner på driftavdelningen med ansvar för kontroll och säkerhet. Han vill inte recensera sin förra arbetsgivare, men ser med oro på framtiden för det svenska elsystemet. 

– Vi befinner oss på ett sluttande plan sedan tre-fyra år tillbaka både när det gäller överföringen och effektbalansen. Överföringskapaciteten sjunker i stamnätet år från år samtidigt som man hela tiden pratar om nya elledningar som enda lösningen på problemen. 

Stora förhoppningar knöts till den försenade Sydvästlänken. Bara den kom i drift så skulle överföringskapaciteten förbättras dramatiskt, hette det. Men så blev det inte. När den driftsattes i somras visade det sig snabbt att den inte kan köras i närheten av sin beräknade maxkapacitet på grund av de nedlagda kärnkraftsreaktorerna.

Även effektbalansen – alltså tillgången till el när man behöver den – befinner sig på ett sluttande plan, inskärper Wikström. 

– Värsta scenariot är att det blir kallt överallt samtidigt. Hur många länder i norra Europa har en positiv kraftbalans under årets kallaste dag? Vi kan absolut inte vara säkra på att vi kan importera i det läget. 

Det är alltså ett fullt tänkbart scenario redan i vinter att ett antal kunder måste kopplas bort från elnätet. Om situationen skulle bli utdragen övergår man till roterande bortkoppling från elnätet enligt en prioriteringslista.

Att marginalerna är små märktes redan förra vintern. Trots pandemi och en förhållandevis mild vinter behövde oljekraftverket i Karlshamn dras i gång för att säkra elförsörjningen. Även somrarna är numera en kritisk period, då kärnkraftsverken besiktigas. Sommaren 2020 beskrivs som ett bryskt uppvaknande på Svenska kraftnät när både Ringhals 1 och effektreserven i Karlshamn fick tas i bruk.

Enligt de experter som jag talar med är elsystemet mer sårbart i södra Sverige än på kontinenten. På de flesta håll i Europa har man en tung, fossil elproduktion i botten med ett väl utbyggt gasnät och ”zombie-kraftverk” som kan tas i bruk vid behov. 

I Sverige har vi visserligen vattenkraften i norr som reglerkraft, men den räcker inte till på grund av bristande överföringskapacitet. Under tiden skeppas resterna av värmekraftverket Öresundsverket iväg till Vietnam – ett talande exempel på hur bekymmerslöst vi avhänder oss den planerbara produktion som finns kvar i södra Sverige.

– Det ser sämre ut än någonsin för elområde 4 (det vill säga Skåne, Blekinge, Kronoberg och delar av andra län), slår Per Wikström fast.

Samtidigt som Sverige siktar på en grön omställning, som kräver ett fördubblat elbehov om 20 år, har vi alltså en elförsörjning med ständigt minskade marginaler. Trenderna går inte ihop, konstaterar experterna som jag talar med. 

Om tillgången på el börjar svikta kan det få mängder av följdverkningar: fabriker som flyttar någon annanstans, bristande tillit till staten, samhällsoro och en känsla av att man måste ta saken i egna händer.

”Vi bygger landet”, lyder sloganen för den pågående S-kongressen i Göteborg, där man utlovar mängder av gröna jobb när Sverige ska ställa om. En mer rättvisande paroll hade varit att medge motsatsen: ”Vi avvecklar landet”.

Sverige hade ett av världens bästa elsystem – stabilt och fossilfritt – med vattenkraften i norr och kärnkraften i söder på väl uttänkta geografiska platser. Nu håller vi på att spela bort denna nationella tillgång och konkurrensfördel i kampen om framtidens investeringar.

Det är ingen liten sak. Elen är lika fundamental för samhällskroppen som luften är för människan. Om tillgången på el börjar svikta kan det få mängder av följdverkningar: fabriker som flyttar någon annanstans, bristande tillit till staten, samhällsoro och en känsla av att man måste ta saken i egna händer och säkra upp med dieselaggregat, som i tredje världen eller i Kalifornien och Texas. 

Länge var regeringsdugligheten det som väljarna främst förknippade med Socialdemokraterna. Men efter sju år med de rödgröna vid makten är det tvärtom det mest grundläggande som regeringen har misslyckats med, som att ha kontroll över gränsen och vilka som vistas i landet, upprätthålla våldsmonopolet på gatan och att säkerställa en trygg elförsörjning.

Underskottet på el i södra Sverige kan mycket väl bli X-faktorn i valet som fäller Magdalena Andersson.

Anders Ygeman (S): Så ska vi pressa ner elpriserna i söder

Regeringen öppnar för att göra om landets elområden.