Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anna Dahlberg

Efter sol och vind kommer elbrist och smutsiga utsläpp

Foto: JOHAN NILSSON / TT NYHETSBYRÅN
Foto: Patrik C Österberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utvecklingen i Kalifornien med en svajig elförsörjning och nya fossila paniklösningar kan snart bli verklighet även i norra Europa. Vilken idioti.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Kalifornien har länge framstått som ljuset i det amerikanska klimatmörkret. Medan Trump lämnade Parisavtalet och ifrågasatte klimathotets själva existens satte delstaten upp egna ambitiösa mål, som nollutsläpp till år 2045 och förbud mot att sälja nya bensinbilar redan från år 2035.

Kaliforniens gröna revolution ska förverkligas med hjälp av sol och vind. Minst 60 procent av all energi ska komma från förnybara källor till år 2030, enligt lag. Kärnkraften däremot ska fasas ut helt och hållet. Det sista återstående kärnkraftverket i Kalifornien – Diablo Canyon – ska stängas till 2025.

Men redan nu har Kalifornien drabbats av stora problem med elförsörjningen. För första gången på decennier drabbades delstaten av en serie strömavbrott förra sommaren, och vid åtta tillfällen i år har systemoperatören gått ut med uppmaningar till befolkningen att dra ner på sin elkonsumtion.

För att häva krisen har Kalifornien ansökt hos Bidenadministrationen om ett nödundantag (”emergency order”) som gör det möjligt att driva en del av gaskraftverken utan några utsläppsbegränsningar under 60 dagar. 

Kaliforniens gröna guvernör har även gett order om att bygga nya, ”tillfälliga” gaskraftverk och har underlättat för bruket av dieselgeneratorer inom industrin. Enligt en kolumn i Financial Times investerar nu även hundratusentals amerikaner i Kalifornien och Texas i egna, smutsiga dieselaggregat för att säkra hushållselen i samband med strömavbrott.

Så ser alltså verkligheten ut bakom det vackra talet om en grön omställning. Den närmast religiösa tron på att sol och vind enkelt kan ersätta planerbar elproduktion, såsom kärnkraft, leder i praktiken till effektbrist och ett fortsatt beroende av fossila energikällor. 

I den amerikanska tidskriften Foreign Policy skriver energianalytikern Ted Nordhaus att i land efter land som överger kärnkraften uppträder samma mönster: beroendet av smutsiga, fossila energislag ökar och elpriserna går upp. 

I norra Europa håller man på att upprepa Kaliforniens misstag. Tyskland är i full färd med att avveckla all resterande kärnkraft. Vid årsskiftet stängs tre reaktorer och i slutet av nästa år de sista tre som är kvar i drift. I ett slag försvinner 12 procent av Tysklands årliga elproduktion. 

Redan i år förutspås den största ökningen av växthusgaser i Tyskland på 30 år, och mycket talar för att landet kommer att missa klimatmålet för 2030. 

Hur kan ett rationellt land fatta ett så ansvarslöst beslut i en tid då klimatkrisen är akut? Denna omställning, som går under namnet ”Energiewende”, kommer i efterhand att betraktas som ett historiskt misstag. 

Men Tyskland är inte ensamt. I Belgien pågår samma gröna – eller i realiteten bruna – omställning. Landet har i dagsläget sju kärnkraftsreaktorer, som producerar hälften av landets elektricitet. Denna fossilfria energikälla ska nu snabbavvecklas till år 2025. 

För att ersätta behovet av el som inte är väderberoende satsar Belgien på att bygga nya gaskraftverk. 

Även i Sverige har vi som bekant avvecklat hälften av de ursprungliga tolv kärnkraftsreaktorerna, vilket har lett till en ansträngd situation i södra Sverige.

I ett sådant scenario skulle Sverige kunna drabbas av akut effektbrist, där förbrukning måste kopplas bort från elnätet.

Enligt Svenska kraftnät är marginalerna i elsystemet numera små. Om Rysslands gasledning Nord Stream 2 inte kommer i drift i vinter kan tillgången på gas nå kritiska nivåer på kontinenten. Lägg till det en kall vinter där gasen behöver användas till uppvärmning i norra Europa så kan södra Sverige plötsligt stå utan import. 

I ett sådant scenario skulle Sverige kunna drabbas av akut effektbrist, där förbrukning måste kopplas bort från elnätet. Hur sannolikt ett sådant utfall är kan diskuteras, men det kan inte uteslutas. Det är svindlande i sig. 

Jan Blomgren är konsult inom energi med en bakgrund som professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Han liknar det svenska elsystemet vid en bil som konstant kör med ett hjul i gruset utanför asfaltsvägen. Det kan gå bra ett tag, men förr eller senare kör bilen ner i diket:

– Om det inte sker en snabb tillnyktring i norra Europa är vi snart där Kalifornien är nu med roterande nedsläckning när allt går snett samtidigt. 

Enligt Blomgren har politikerna i Kalifornien och norra Europa ägnat sig åt ett farligt önsketänkande. Elproduktionen från sol och vind varierar så kraftigt att vi under vissa perioder får negativa elpriser och under andra elbrist. Hela omställningen till förnybart bygger på att man hittar tekniker för storskalig energilagring – lösningar som inte finns inom överskådlig tid.  

– Batterierna förbättras alltför långsamt och att lagra vätgas, exempelvis, kräver oerhört stora mängder el. Allt detta är att drömma sig bort från problemet. 

Blomgren understryker att han inte alls har något emot vindkraft i sig. Den är ett utmärkt tillskott så länge kraftslaget inte tränger undan den planerbara elproduktionen. Problemen uppstår när sol och vind tar över alltmer samtidigt som kärnkraften läggs ner. När vindkraftens andel av den totala produktionen närmar sig 20 procent börjar man se de ”kaliforniska problemen” (i Sverige ligger siffran på 17 procent).

Det är möjligt att tekniken för att lagra energi kommer att revolutioneras framöver. Låt oss verkligen hoppas det. Men där är vi inte än, och att i det läget lägga ner fullt fungerande kärnkraft är huvudlöst. 

Denna söndag inleds klimattoppmötet i Glasgow (COP26). Ingen fråga är viktigare för att klara klimatkrisen än att fasa ut användningen av kol och andra fossila bränslen. För att lyckas med det måste det finnas alternativ som både är tillförlitliga och fossilfria – i praktiken kärnkraft, eftersom få länder har tillgång till vattenkraft.

Att Europa slår vakt om den återstående kärnkraften är därför en ödesfråga. Det har Miljöpartiet i både Finland och Norge insett. De gröna i Finland kämpar för att kärnkraften ska klassas som en hållbar energikälla inom EU och miljöpartisterna i Norge slår fast att kärnkraftsteknologin har ”en viktig roll i det gröna skiftet”. 

Den sortens pragmatism är dock helt främmande för vårt eget miljöparti. Inte undra på att MP riskerar att trilla ur riksdagen.