Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Ann-Charlotte Marteus

Vet inte Löfven vilken vård papperslösa får?

I veckans partiledardebatt sa Stefan Löfven att papperslösa har rätt till "vård som inte kan anstå". Men vad innebär det, egentligen? Foto: / MIKAEL PERSSON/STELLA PICTURES STELLA PICTURES

Frågan om vilken sjukvård papperslösa bör ha rätt till är genuint svår. Men 50 kronor för ett tandläkarbesök - det skaver. 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

I riksdagens partiledardebatt, i veckan, tog Jimmie Åkesson (SD) upp frågan om välfärd till papperslösa. Detta apropå att tiotusentals asylsökande kan komma att gå under jorden de närmaste åren, samtidigt som polisen förväntas hålla emot ett växande "skuggsamhälle".

Stefan Löfven (S) svarade att papperslösa ju inte får all välfärd. Men "om du inte har rätt att vara här, har du rätt till vård som inte kan anstå. Det är rimligt", sa statsministern.

Men vad betyder "vård som inte kan anstå"? 

Själv tänker jag mig att någon kommer invacklande på akuten med blodet forsande ur skallen eller med tecken på hjärtinfarkt. Sådant kan förstås inte anstå. Men vilken vård kan anstå?

Vet Stefan Löfven? Nej, ingen vet. Lagen som stiftades 2013 var ytterst luddig. 

En mystisk formulering

I alliansregeringens proposition - som var en följd av migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet - föreslogs att vuxna papperslösa, precis som asylsökande, ska få "vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning".

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att se över begreppet "vård som inte kan anstå". 

Socialstyrelsen levererade inga riktlinjer i sin rapport "Vård för papperslösa". Man konstaterade att det inte går att lista vilka diagnoser som kan, eller inte kan, anstå. En viss sjukdom kan vara lindrig eller allvarlig och drabba människor helt olika. 

Socialstyrelsen hävdade också att anstå-formuleringen varken är "medicinskt tillämplig i sjukvården" eller "förenlig med medicinsk yrkesetik".

Ur läkares synvinkel är politikernas begrepp helt enkelt ovetenskaplig, oetisk rappakalja. 

Men lagen, med sitt rappakaljabegrepp, klubbades och allt kokade ner till att vårdpersonalen får avgöra vilken vård som ska ges. Föga förvånande deklarerade läkare och andra kårer inom vården att de ämnade behandla alla patienter lika.

Landstingen har olika policy och riktlinjer. Vissa ger all vård, andra uppger att de inte ger kosmetisk vård eller fertilitetsundersökningar. 

De gömda kan hamna i en allt-eller-intet-värld. En vårdenhet kan stoppa dem vid inskrivningen, men om de väl kommer fram till en läkare får de komplett sjukvård. 

Avgifterna är i regel låga. Läkarbesök på vårdcentral: 50 kronor. Läkemedel på recept: 50 kronor. Tandläkarbesök: 50 kronor.

Tandvård är dyrt

Vård till papperslösa är en genuint svår fråga. Som sagt, var går gränsen bortom "blod som forsar ur skallen"? Jag vet inte. Samtidigt ter det sig orimligt att människor som egentligen inte får vara i Sverige, och som polisen har i uppgift att avvisa, kan få precis all sjukvård, inklusive sådant som fertilitetsundersökningar i vissa landsting.

Frågan om tandvård är ändå den mest laddade. Det är riktigt dyrt för svenskar att laga tänderna - även för dem med mycket små marginaler. Att det är så mycket billigare för människor som vistas i landet illegalt ter sig inte rättvist, även om de insatser de gömda får är begränsade. 

På samhällsnivå är vård till människor utan uppehållstillstånd en resursfråga. Så länge gruppen är liten och vården fungerar för svenskar är frågan odramatisk, rent ekonomiskt. 

Men 2016 konstaterade Socialstyrelsen att flyktingkrisen 2015 varit "påfrestande" för sjukvården. Särskilt tyngdes primärvård, tandvård och psykiatri. 

Om tiotusentals människor går under jorden de närmaste åren, många i väntan på att lämna in en ny asylansökan efter fyra år, hur blir påfrestningen då? 

Det här är frågor som Stefan Löfven måste kunna svara på.

 

Läs också:

Högskolepoäng löser inte bristen på poliser