Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Ann-Charlotte Marteus

Politikens bortskämda terapitanter finns i Fi

Stina Svensson, gruppledare för Fi Göteborg, har skrivit debattartikel i GP tillsammans med folkvalda partikolleger i staden. Foto: LENNART REHNMAN / GT/EXPRESSEN

Får politiker vara hur dumma som helst? Jojomensan! Och den rätten utnyttjas till fullo av Feministiskt initiativ. 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Fi i Göteborg har identifierat en rad samhällsproblem: låga skolresultat, kriminalitet, arbetslöshet, etniska och sociala klyftor.

Inget märkligt med det. Alla partier talar om det, ofta i termer av segregation och utanförskap. 

Men Fi-ledningen, som skrivit en debattartikel i GP, ogillar de andra partiernas lösningar. Andra partier vill nämligen syssla med kontroll: "Människor ska kontrolleras och följa den mall som skapats av privilegierade människor för att det ska bli ordning och reda", klagar de.

Som exempel på förtryckande kontrollåtgärder nämner Fi tidiga betyg och uppförandekrav i skolan, kameraövervakning, höjd pensionsålder och längre arbetsdagar.  

Allt i den vägen är dåligt - och tydligen helt onaturligt för alla som inte tillhör svensk medelklass. I stället för den "misstänksamhet" som enligt Fi ligger bakom sådana förslag, tror de rosa på "tillit". 

Så i stället för ordning och reda i skolan: bort med betygen. I stället för övervakningskameror: fler fältsekreterare och trygghetsvärdar. I stället för arbetslöshet: kortare arbetstid - vi delar på jobben! Och så allmän kamp mot "maskulinitetsnormerna". 

Sedan kommer det riktigt tunga artilleriet: "Vi vill satsa mer på delningsekonomi, kooperativ, stadsodlingar och gemensamma boendelösningar för ett hållbart samhälle och gemenskap."

Trångboddhet = kooperativ?

Här står alltså Sverige mitt i en bostadskris av väldiga proportioner. Den orsakar akut trångboddhet i utanförskapsområden. Trångboddheten leder i sin tur till ökad risk för ohälsa och familjekonflikter. Det blir svårt för barnen att göra sina läxor och sönerna tillbringar stor tid utomhus, där de uppvaktas av idogt rekryterande kriminella gäng. 

Orkar de bortskämda terapitanterna i Fi ta upp bostadsbristen på riktigt? Nej, i stället dillar de alltså om "gemensamma boendelösningar". Vad ända in i... betyder det ens? 

Det finns redan i dag lägenheter i utsatta områden som har sålts svart till flera familjer samtidigt, av kriminella aktörer. Familjerna tvingas att trycka ihop sig, de har inget annat val. Är det detta Fi avser med "gemensamma boendelösningar"? 

När du får oväntat besök...

Det tror jag inte. På kooperativfronten tänker de sig nog mer att en svensk och en nyanländ familj lär känna varandra när de påtar i en stadsodling. Efter ett givande samtal om maskulinitetsnormer flyttar de ihop i en liten villa med berså, höns och Rolf Lassgård i rollen som den buttre grannen, farbror Söderman, som får lära sig en viktig läxa om tolerans. För det här är ju inte verklighet utan mer en reklamfilm från Gevalia. 

Men slagordet är inte "När du får oväntat besök" utan "Om svenskar var lite härligare skulle vi inte ha några integrationsproblem". För det är väl det som är analysen. Segregation och utanförskap beror inte på att invandringen blev för stor för att kunna lösas av tillgängliga integrationskrafter: bostäder, arbetstillfällen, utbildning. Nej, den beror på känslor och värderingar: misstänksamhet och rasism. (Och för få stadsodlingar.) 

Det finns alltid en legitim debatt att föra om balansen mellan repressiva och förebyggande åtgärder. Fi befinner sig dock i konflikten mellan verklighet och dumhet. 

Egentligen är de inte så mycket politiker som religiöst troende på den goda kvinnliga urkraften.


REPLIK:
Feministiskt Initiativ: "Kortare arbetsdagar gör att fler människor kommer i arbete"

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!