Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Ann-Charlotte Marteus

Obegripligt att elever får behålla mobilerna

Mobilstök är mycket mer än en symbolfråga. Elever presterar mätbart bättre i mobilfria klassrum, enligt en studie från London School of Economics. I synnerhet förbättras resultaten för de mest svagpresterande, skriver Ann-Charlotte Marteus.

Hur kan störande mobiler fortfarande vara ett problem i svenska klassrum? Det är faktiskt patetiskt.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Under en lektion i historia tvingades gymnasieläraren Mattias Axelsson att säga till sina elever att stoppa undan störande mobiler - 22 gånger. Om detta skriver han på Expressen Debatt.

Hur kan detta problem inte vara åtgärdat än? Tre år efter Pisaschocken och 10 år efter att Jan Björklund gjorde entré som utbildningsminister.

You had one job, Jan! - åtminstone enligt dig själv. Du skulle införa ordning och reda i svensk skola. Mobilförbud hade du tjatat om sedan sekelskiftet.

2010 kom alliansens nya skollag. Nu fick lärare rätt att beslagta mobiler som störde undervisningen.

Det löste inte problemet. Så det blev en ny utredning. Hösten 2014, fyra dagar före valet, var utredare Metta Fjelkner klar. Hon föreslog bland annat att lärare skulle få omhänderta mobiler i förebyggande syfte. Förslaget har inte genomförts.

Frågan är varför Björklunds skollag inte fungerade. Ett skäl kan vara att det är svårt för en lärare att försöka ta en mobil när den väl stör. Om eleven vägrar, vad gör läraren då? Hen får inte peta på eleven. Tas det i på något annat sätt, kan ett stycke kränkning komma att anmälas till Skolinspektionen av elev eller förälder.

Skollagen bör skärpas i Fjelkners riktning, men lagstiftning allena räcker knappast. Rektor och lärare måste också ha viljan och kraften att ta kommando, att använda de befogenheter som finns.

Det går uppenbarligen att få saker gjorda även med dagens regelverk. Bräckeskolan i Göteborg förbjöd mobilanvändning på skoltid i oktober 2015, för att få barnen att leka på rasterna i stället för att telefonera. Det gick an.

Och redan i dag kan den elev som stör med sin mobil, och sedan ignorerar tillsägelser, skickas ut ur klassrummet. Varför inte köra ut varenda mobiltrixare i en stökig klass? Och sedan servera en oförberedd skrivning i det aktuella ämnet nästa dag.

Om polisen i New York lyckades knäcka den galopperande brottsligheten med nolltolerans borde det väl fungera för att få ordning på västvärldens oroligaste, men dock, skola.

Men då kan inte flumjönsar få regera. Det finns ju dessvärre gott om märkliga idéer i den svenska skolvärlden. De kan illustreras av elevorganisationen Sveas reaktion på Metta Fjelkners förslag om förebyggande mobilomhändertagande.

Svea tyckte inte att det var något större problem "att en eller flera elever sitter med mobiltelefoner under lektionen". Och om något skulle åtgärdas, var det inte själva stöket utan "bakomliggande faktorer" som kan få elever att stöka. Organisationen påpekade också att elever har rätt till inflytande över ordningsregler, "som det står i skollagen".

Tyvärr finns det lärare som låter ungefär likadant.

Mobilstök är mycket mer än en symbolfråga. Elever presterar mätbart bättre i mobilfria klassrum, enligt en studie från London School of Economics. I synnerhet förbättras resultaten för de mest svagpresterande.

Mindre stök ökar alltså jämlikheten. Att tillåta stök är att svika de svagaste. Gör man det bryter man mot ett av skolans centrala uppdrag, att utjämna livschanser.

Det finns helt enkelt ingen ursäkt för att låta stöket fortsätta.

 

 

 

Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledare och krönikor.