Ann-Charlotte Marteus

Modig professor mosar flumskolan

De goda lärarna måste stödjas så att de orkar vara kvar. De nyktra rösterna i Skolsverige behöver allt råg i ryggen och inflytande de kan få, skriver Ann-Charlotte Marteus.
Foto: / KVP

Vilken lättnad att få höra en reformerad röst inifrån "flumskolan". Må Linderoth få efterföljare.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Det är en modig och viktig avbön som pedagogikforskaren Jonas Linderoth gör på torsdagens DN Debatt.

Han säger i princip: "Jag var med och förstörde den svenska skolan och läraryrkets status."

Linderoth var förstås inte ensam förövare; tvärtom. Han ingick i en samhällelig armé av skoldebattörer, pedagogikforskare, politiker, tjänstemän och lärarutbildare som hade drabbats av postmodernt delirium.

Nu skulle den härliga skolan byggas! Ut med gamla tiders fascistlärare som från katedern förtryckte eleverna med sitt akademiska våldskapital. In med den mysiga polaren som hasar runt i klassrummet och diskret masserar fram elevernas inbyggda nyfikenhet och, inte minst, deras naturliga fallenhet för att forska och lägga upp sitt arbete på egen hand.

Det är ju därför det finns så många 12-åriga chefer inom näringslivet. För att de är så bra på att strukturera projekt och tänka långsiktigt.

Nej, dessa idéer hade föga med sunt förnuft att göra. Linderoth berättar belysande hur han höll undervisningsfientliga föredrag till tonerna av Pink Floyds "We don't need no education" - trots att han själv blev doktor efter att ha grundutbildats av de bespottade katederundervisarna.

Resultatet av de senaste decenniernas skolpolitik blev Pisakris och ett läraryrke i fritt fall, konstaterar Linderoth. Hur vänder man det?

Politikers prat om "kunskapsfokus" räcker inte långt om inte lärarna inte är med på noterna. De måste kunna sina ämnen, behärska undervisandets konst och levandegöra skeenden och samband. 

Men Jonas Linderoth pekar ut "lärarutbildarna" som drivande bakom 90-talstokerierna. Det är djupt oroande.

Om lärarstudenter präglas av pedagoger som anser att kunskap inte kan läras ut, eftersom den knappt finns, och att skolan bör vara ett terapeutiskt rum snarare än en akademisk basstation - då lär flummet fortleva. Lärarutbildningarna måste flumsäkras.

Dessvärre kommer landets utbildningsminister, Gustav Fridolin, från tomteverkstaden Miljöpartiet och föreslog bland annat, 2014, en "nationell nollvision mot skoltrötthet."

Det finns dock inget politiskt parti som inte har visat prov på utbildningspolitisk idioti under de senaste decennierna. De borgerliga är någorlunda vettiga vad gäller vikten av kunskap. Men de vill inte höra talas om att läraryrkets status undergrävs av att elever har förvandlats till kräsna konsumenter på en vinststinn skolmarknad. 

Symptomatiskt nog twittrade Jan Björklund (L) snabbt ut Linderoths artikel, men han inledde med jubelorden: "Sjunkande Pisa-resultat beror inte på friskolor." Det där med lärarstatusens kris fick en underordnad roll.

Pedagogikprofessor Jonas Linderoth avslutar sin text med en uppmaning till sina pedagogkolleger att rannsaka sig själva och göra avbön. Inte minst för att återupprätta de lärare som trots Caligulaanklagelser envist har fortsatt att vara lärare, inte handledare.

Man får hoppas att kollegerna hör professorns bön. De goda lärarna måste stödjas så att de orkar vara kvar. De nyktra rösterna i Skolsverige behöver allt råg i ryggen och inflytande de kan få. 

Låt inte Jonas Linderoth bli en ensam röst i öknen.


Läs också:

MP - tokigare än sitt rykte.


Skona gubbarna från 68-gubbarna


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor.