Ann-Charlotte Marteus

Min bostadsrätt kan hota ditt jobb

Om bostadsrätter leder till arbetslöshet har vi byggt in oss i ett tjusigt tapetserat men ödesdigert hörn.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Arbetslöshet

Jag bor i bostadsrätt. Det är bra för mig. Enligt vissa rön minskar det risken för att jag ska bli arbetslös, åtminstone långvarigt. Å andra sidan kan det vara så att jag sprider arbetslöshet omkring mig.

En bloggpost i Washington Post, betitlad "Högre nivåer på bostadsägandet kan döda jobben", uppmärksammade mig nyligen på fenomenet.

Redan 1996 hävdade den brittiska ekonomen Andrew Oswald att det fanns ett samband mellan utbrett bostadsägande och hög arbetslöshet i Europa och USA. När finländska forskare (Laamanen) undersökte 90-talets finska avreglering av bostadsmarknaden, gjorde de liknande fynd. Nu har Oswald återkommit i ämnet och funnit att en fördubbling av egnahemsboendet i en amerikansk delstat leder till mer än en fördubbling av arbetslösheten. Det tar några år, men förr eller senare infinner sig sambandet.

Varför det skulle fungera så, vet varken Oswald eller någon annan som har grävt i frågan. En teori är att rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Folk vill inte flytta ifrån sitt älskade, ägandes hem. Inte heller säger de upp sig eller byter jobb i onödan, eftersom de har miljonlån att tänka på. I stället är det troligt att de jobbar hårt, jobbar mycket övertid och accepterar låga löner, relativt sett, eftersom allt är bättre än arbetslöshet. Följden blir att arbetsmarknaden stelnar och det blir svårt för nykomlingar att ta sig in.

En annan teori är att bostadsägare blir lokala bromsklossar - NIMBYS ("Not in my back yard"). De vill inte ha fula kontorshus eller industrilokaler utanför sina fönster. De vill hellre ha parker och naturreservat, tack så mycket. Så de protesterar och får ibland sin vilja fram. Men parker leder varken till nyföretagande eller till nya bostäder som nykomlingar kan flytta in i.

Det är mycket teorier, som synes, mycket som fortfarande är outforskat. Och det är svårt att slå fast orsak och verkan när förändringar sker med tidsglapp. Men det är värt att notera att Spanien, Italien och Grekland ligger i Europatopp både vad gäller privat bostadsägande och arbetslöshet. Har en orörlig arbetsmarknad förvärrat krisen i dessa länder? Har Tyskland vunnit i flexibilitet på att de flesta tyskar hyr sin bostad? Är det en slump att Schweiz, där blott 30 procent äger sitt hem, har en arbetslöshet på ynka 3 procent?

I en tid då hög arbetslöshet grasserar, då en hel ungdomsgeneration hotar att bli mer förlorad än Hemingway och Scott Fitzgerald, borde beslutsfattare beakta alla tänkbara faktorer. Även sådana som inte kan förklaras i snävt ekonomiska termer. I decennier har det varit högsta mode bland västvärldens politiker att främja egnahemsmodeller. Har de sett helhetsbilden? Det som är bra för den enskilda bostadsägaren eller kvarteret är inte nödvändigtvis bra för samhället.

I Stockholm har den akuta bostadsbristen varit kronisk sedan Erlanders tid, mer eller mindre. En välkänd förklaring är hyresregleringen, som gör det olönsamt att bygga nytt och hyresgäster ovilliga att flytta. Det lägger sordin på arbetsmarknaden. Men hur spelar bostadsrätterna in, med sina arméer av parkälskande, skuldtyngda tapetkonnässörer?

Kombinationen av en icke fungerande hyresmarknad och ett ökat bostadsägande framstår som en ödesdiger mix för Sverige.