Ann-Charlotte Marteus

Kränkthetskulturen hotar hela skolan

Lägg ner Skolinspektionens kränkningsbyrå. Annars vill snart bara självplågare och våp bli lärare.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Man börjar nästan bli immun mot larm från skolans värld - vilket i sig är katastrofalt. Men i helgen uppmärksammades det kanske mest skrämmande i denna genre:

Var fjärde lärare uppger att hen har utsatts för hot, våld eller trakasserier i sitt yrke, enligt Lärarnas Riksförbund. Det är en ofattbart hög siffra för ett civiliserat land. Men här kommer grädden på svartmoset: samtidigt som våldet mot lärare ökar uppger nästan 40 procent att de har hotats med anmälningar av elever och föräldrar.

Att både vara rädd för våld - och rädd för att bli anmäld. Vilken tillvaro!


Lärare ringer och gråter varje dag, säger ett fackombud till DN: "De berättar att de går utomhus mellan lektionerna för att undvika att möta eleverna. Det kan räcka med att de bestämmer vilken grupp de ska tillhöra i ett grupparbete, ber eleverna stänga av mobilen, vara tysta eller påpekar att de glömt material för att vissa elever ska känna sig kränkta och hota med att de ska göra en anmälan."

Elever och föräldrar har ett gigantiskt maktövertag gentemot lärare. Dels kan de hota med att byta skola. Dels kan de kränkanmäla till Skolinspektionen. Det är busenkelt, bara att gå in på skolinspektionen.se och fylla i ett formulär.


Skolinspektionens barn- och elevombud, BEO, har till uppgift att rikta kritik mot skolor, samt kräva skadestånd, när en elev anses ha kränkts. BEO har en liten broschyr på Skolinspektionens sajt, där kränkningar nämns 29 gånger. Till slut blir jag yr av detta märkliga ord. Vad betyder "kränkt" egentligen? Hur mäter man det, hur bevisar eller motbevisar man en kränkning?

Kan Jan Björklunds skollag ge vägledning? Där nämns kränkning 27 gånger. Och det finns en definition! Som tyvärr är idiotisk: "Kränkande behandling: ett uppträdande som (...) kränker ett barns eller en elevs värdighet." Kränkning definieras alltså som - kränkning.

Visste ens Björklund & Co. vad de menade och ville åtgärda?


Skolinspektionen skildrar ett verkligt fall på sin sajt: En elev bråkade oavbrutet på en hemkunskapslektion. Läraren fick inte ordning på eleven och tog till sist tag i hens handled för att undvika att någon skulle skadas. Eleven fick röda märken på armen.

BEO fastslog att "läraren borde ha tillrättavisat eleven utan att använda våld." Eleven blev sålunda kränkt, enligt BEO, och borde få skadestånd från skolan.

En elev kan alltså förstöra en lektion och sedan få ursäkt och skadestånd. Och lärare förväntas ägna all tid åt milda böner i stället för att snabbt försöka få ordning så att undervisningen kan fortsätta.

Ni vet undervisning, det där som brukade betraktas som skolans centrala uppdrag.

Inte konstigt att elever och föräldrar hotar att anmäla i tid och otid, med detta drömupplägg för rättshaverister. Inte undra på om elever förlorar all respekt för de maktlösa slagpåsar som kallas lärare.


Detta är galenskap. Maktbalansen i skolan måste förändras till lärarnas fördel. Inför nolltolerans för våld mot lärare. Stäng av elever så det sjunger om det. Ta in väktare så fort det behövs.

Och framför allt, lägg ner BEO eller stryp anmälningshysterin och kränkningsfebern med andra medel.

Tre av fyra lärare funderar på att sluta. Så kan vi inte ha det.


Replik: Anmälningarna är inga bagateller


Läs också: Det är läraren som bestämmer i skolan

Ta mamma och pappa ur skolan


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor