Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Ann-Charlotte Marteus

Inte ens läkarstuderande håller måttet längre

Foto: BRYCE VICKMARK / POLARIS IMAGES
Foto: KAI FOERSTERLING / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
Foto: KIRSTIN SCHOLTZ/ ASP HANDOUT / AP ASP INTERNATIONAL 2012
Resultaten faller på nästan alla läkarprogram. Har Pisaskolan nått läkarutbildningen eller är det smartphonens surfarattityd som ligger bakom? Foto: / © ASP / Kirstin The attached image is a hand-out

Svenska läkarstudenter har blivit sämre. Beror det på fusk på högskoleprovet, grundskolans Pisahaveri eller är dagens unga en livssurfande skara som inte kan fokusera? 

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Jag hoppade av läkarlinjen termin 5, till stor lycka för mina presumtiva patienter. Men nästan alla mina kursare kom ut på andra sidan. Och jag har vilat trygg i vetskapen om att den svenska läkarutbildningen är fenomenalt gedigen. 

Nu är jag lite mindre trygg.

Studenternas resultat faller vid alla läkarprogram utom det i Lund, skriver Läkartidningen. I Linköping talar man om en tioårig nedgående trend som nu accelererar. I Göteborg klarade 9 av 10 sina första tentor år 2010. Nu är man nere på 60 procent. Nästan hälften vurpar alltså redan i startfållan.

"Det har inte blivit svårare eller mer kunskap att inhämta. Snarare tvärtom", säger Agneta Ekman, universitetslektor i Göteborg.

Så vad beror tappet på?

Smarta telefonen gör dig blåst

Grundskolan och dess haveri är en av the usual suspects. Även de bäst presterande eleverna i Sverige hade blivit sämre, enligt katastrofresultatet i Pisa-mätningen 2013. 

Mycket riktigt nämner representanter för läkarprogrammen sådant som dåliga grundkunskaper, svårigheter att lösa komplexa problem och "fel språklig nivå" på tentorna.

Smartphonen ingår också i förbrytargalleriet. Den sägs ha förändrat studenternas inställning till kunskap: "Varför lagra kunskaper i huvudet när allt finns på nätet?"

Det är en ödesdiger attityd. "För att bygga sin kunskap på ny kunskap och integrera ny, måste man kunna saker i ryggmärgen - det räcker inte att tänka att man kan googla", säger Ann-Charlotte Ekman, universitetslektor vid Linköpings universitet. 

Ett annat problem som tillskrivs digitaliseringen är studenternas svårigheter att fokusera. "Det finns en sorts orolighet", säger en representant för KI i Solna.

Man kan få intrycket att själva livet är ett okoncentrerat surfprojekt för många studenter. De sägs ha "en väldigt aktiv fritid" och en del går två utbildningar samtidigt (!) för att de inte kan välja. 

Kvaliteten på läkarprogrammen måste upprätthållas

Fuskandet på högskoleprovet märks av i form av studenter med blygsamma betyg men, hurra!, 2,0 på högskoleprovet. De klarar sig dåligt på läkarlinjen, tack och lov. Men exakt hur många fuskarna är vet ju ingen. 

Självklart räcker det inte att ha teorier om kunskapstappet. Detta måste utredas och utredas grundligt. Svaren torde kunna säga mycket om samhällstillståndet - och i bästa fall förhindra framtida missgrepp av föräldrar, politiker och pedagoger. 

Att det görs misstag just nu som hotar din framtida hälsa, om du behöver vård, kan du nog ta för givet. Ta till exempel våra lindrigt intellektuella politikers nya experimentbaby: mer fokus på "digital kompetens" i skolan. 

För läkarprogrammen gäller det nu att upprätthålla kvaliteten. De försök som många universitet, fullt förståeligt, gör för att stödja sina studenter får inte sluta med att nivån på utbildningen sänks. Då är kunskapsnationen Sverige verkligen på dekis. 

Läkarprogrammet i Lund har som sagt inte märkt av fallande resultat. Får Skåne de bästa, mest fokuserade studenterna? Kanske. Kanske inte alls. För i Lund har man börjat med flervalsfrågor - multiple choice - på tentorna. 

Så... ät mycket frukt och grönsaker, hörni. 

 

Läs också:

Sveriges elever får inte var försökskaniner

Kravlösheten är ett svek mot barnen