Ann-Charlotte Marteus

Ebba Busch Thor vilse i värdegröten

Det är hög tid att erkänna att KD lider av en värderingskris.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

Vi måste diskutera värderingar, tycker Ebba Busch Thor på DN Debatt. Det råder värderingskris.

Inget nytt under solen, KD har alltid dillat om värdegrund. År 2007 lät socialminister Maria Larsson (KD) en präst utreda värdegrundsläget i äldreomsorgen. Han återkom året därpå med slutsatsen att det fanns brister, men att äldreomsorgen inte behövde mer personal eller resurser. Däremot en rejäl värdegrundslag.

Alliansen lydde och beslöt att peta in "en nationell värdegrund som ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen" i socialtjänstlagen.

När detta gjorts, beskrev Socialstyrelsen förändringen så här: "Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande".

Värdigt liv. Välbefinnande. Tro det eller ej, men detta var idealet även före Maria Larsson. I alla tider har vårdpersonal gjort sitt bästa för patienterna, efter förstånd och förmåga. Sadism har aldrig varit en vårdfilosofi.

Således blev det inget paradis efter KD:s lagändring. Det fortsatte som förut, ungefär, med en rätt bra äldreomsorg. Men ett problem har vuxit: allt fler riktigt gamla och sjuka nekas plats på äldreboende.

De blir i stället föremål för en hemtjänst som ofta präglas av personalbrist och stress.

Magiska honnörsord som värdighet i lagboken hjälper inte när resurser tryter. Och KD, som ägde socialdepartementet i åtta år, borde ha ägnat sig mindre åt plakatpolitik och mer åt – politik.

Men Ebba Busch Thor fortsätter som sagt i samma stil. Läget i Sverige är tufft, skriver hon. Vid sidan av den oroande utvecklingen i utanförskapsområden har vi näthat och mobbning och vidlyftiga pensionsavtal.

Ett annat samhällsproblem är att människor "sviker förtroenden, baktalar, ljuger och för andra bakom ljuset".

Men, håll i er, det finns en KD-lösning på allt detta: MER VÄRDEGRUND!

Här skulle man kunna vänta sig att Busch Thor avslöjade hela listan på de förtrollande värden som ska lägga grund till paradiset. Men, sorry, KD-ledaren har inga nya trick i sin värdegrundslåda.

Ebba Busch Thor (KD).
Foto: Christian Örnberg

Hon bjuder bara det gamla vanliga, insopat under rubriken kristen etik: "respekt för människors värdighet", allas rätt att "förverkliga sin personlighet" (Vad betyder det ens? Och vad har det med Jesus att göra?)

Vidare nämner hon "öppenhet, frihet, tolerans" och "respekt för andra människors integritet, frihet och rättigheter".

Efter denna FN/Damernas värld-macka erkänner Ebba Busch Thor att "politiken kan inte ensamt lösa värderingskrisen".

Det är okej, Ebba Busch Thor. Ni kan ägna er åt konkret politik i stället – och varför inte lite internt värdegrundsarbete.

Du skriver i DN-texten att KD vill ha "värdig äldreomsorg". Men sedan upprepar du ert förslag att alla över 85 år ska ha rätt till plats på ett äldreboende, "när och om de vill".

De behöver alltså inte ha ett vårdbehov. Joggaren Stig, 86, kan få plats medan multisjuka Lisa, 84, får ligga kvar hemma i sin ekande lägenhet.

KD borde kanske ha en intern debatt om hur ett sådant förslag egentligen stämmer överens med kristen etik och vanlig ärlighet.

Föregå med gott värdegrundsexempel så kanske andra följer efter.


Läs också: KD förolämpar vårdpersonal i sin jakt på seniorväljare


Följ Expressen Ledare på Facebook för fler ledartexter och krönikor.