Alliansens hot mot ministrar är absurda

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det är absurt att hota fälla ministrar över flygskatten.

Om alliansen vill vara med och bestämma måste den också vara beredd att axla ansvar.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Alliansens desperata jakt på ett gemensamt projekt tog en ny vändning på torsdagen.

Nu är alla de borgerliga partierna beredda att rikta misstroendevotum mot enskilda statsråd om regeringen går vidare med planerna på flygskatt, tuffare 3:12-regler och höjd inkomstskatt.

Det är ett ytterst märkligt agerande.

Misstroendevotum är allvarlig sak

Tanken med misstroendevotum är att riksdagen ska kunna avsätta statsråd som har misskött sitt ämbete. Men nu hotar alliansen alltså med att fälla socialdemokratiska ministrar för att de genomför socialdemokratisk politik.

Jan Björklund låtsas dock som att detta handlar om en kamp för demokratin.

"En minoritetsregering måste förstå att till sist måste den lyssna på riksdagen. Det är riksdagen som bestämmer i en demokrati", sa Liberalernas ledare till TT.

Men budgetreglerna är utformade i syfte att underlätta för en minoritetsregering att få igenom sin ekonomiska politik. Vill riksdagsmajoriteten annorlunda måste den enas om ett alternativ. Det är en god ordning som har tjänat Sverige väl.

Något alternativ har alliansen dock inte förmått att skaka fram. Det blir ingen gemensam alliansbudget eftersom Liberalerna och Centerpartiet är rädda för att Sverigedemokraterna skulle rösta på den. Och att förhandla med regeringen om budgeten och på så sätt få bort de misshagliga skatteförslagen har de borgerliga partierna också uteslutit. 

Extra märkligt är det i Liberalernas fall. Jan Björklund har ju öppnat för att samarbeta med Socialdemokraterna efter nästa val. Men ett år före valet är det tydligen en demokratifråga att i stället ägna sig åt prickskytte på avstånd.

Alliansen missar målet

Alliansen hoppas säkert att genom detta utspel framstå som samspelta och få ett lyft i opinionen. Risken är dock stor att man i stället skjuter högt över målet.

Alliansen visar ännu en gång brist på bollkänsla. Sverige står inför flera ödesfrågor: arbetslöshet, bostadsbrist och välfärdens bemanning. I det läget väljer de borgerliga att hota med att fälla statsråd för att flygbiljetterna blir 80 kronor dyrare. 

Alliansen riskerar också att spela bort ännu mer av trovärdigheten när det gäller regeringsduglighet. Att fälla ministrar är inget som ansvarstagande partier bör hota med lättvindigt. Det skapar praxis inför framtiden. 

Om en framtida finansminister Ulf Kristersson fälls för att han sänker skatter kan de borgerliga knappast klaga. Är det verkligen så alliansen tycker att Sverige bör styras?