Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Äldrenotan kan betalas med jobb

40-talisterna vill ha kvalitet på äldreservicen. Foto: LEIF GUSTAFSSON
Foto: Leif Gustafsson

1 geting LIBERAL 140422

Rekryteringsbehovet till vården är gigantiskt. Fram till 2022 behövs det  224 000 nyanställningar, enligt den senaste kalkylen från Sveriges  Kommuner och Landsting, SKL.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

De stora pensionsavgångarna förklarar till 60 procent behovet. Resten kan tillskrivas en ökad efterfrågan på vård och omsorg. När den stora 40-talistgenerationen på allvar börjar efterfråga äldreomsorg och sjukvård så är det inte bara volymen som kommer att öka. Kraven på kvalitet i de tjänster som levereras kommer definitivt att skärpas.

Hur ska då den stigande äldrenotan finansieras?

Frågan har diskuterats under minst ett decennium och larmrapporterna har duggat tätt. SKL varnade i en rapport 2010 för ett finansieringsgap år 2035 som skulle kräva motsvarande 13 kronor i höjd kommunalskatt. Tala om skattechock.

Den här typen av scenarier innehåller en mängd fallgropar. Ta exempelvis den behovsprövade hemtjänsten. Rut-avdraget har inneburit att i många kommuner har det blivit billigare för pensionärer att köpa tjänsterna privat, i stället för att bli beroende av en kommunal biståndshandläggares beslut.

40-talisterna kommer därför att köpa olika sorters tilläggstjänster när de inte är nöjda med vad den offentliga vården erbjuder. Vill de ha en vinkällare på äldreboendet så kommer de se till att så blir fallet. De vill också ha snabbt bredband till surfplattorna.


I en internationell jämförelse har Sverige i dag en äldreomsorg i världsklass. Det kan möjligen vara svårt att tro när olika sorters vårdskandaler dyker upp. De ska självfallet stävjas, men är inte representativa för vården och omsorgen i stort.

För att kunna behålla en äldreomsorg i världsklass har Anna Hedborgs gamla förslag om en särskild äldreomsorgsförsäkring blivit populärt igen. Ekonomer vid SNS har kommit ut som försäkringskramare, och nu har Richard Murray på DN-debatt anslutit sig till gruppen.

Tanken är att äldreomsorgen ska lyftas ur de offentliga budgeterna. Den självständigheten är dock fiktiv. Inget kan hindra framtida politiker från att ändra spelreglerna för en äldreomsorgsförsäkring. Se bara på hur dagens politiker har panikingripit i det på papperet självständiga pensionssystemet. Hör hur Stefan Löfven kräver att PPM-systemet ska skrotas och därmed råna yngre generationer på deras pensioner.

Förslaget strider också mot den svenska välfärdsstatens princip om solidarisk finansiering. Om varje generation ska finansiera sina egna kostnader så skulle det i konsekvensens namn krävas en obligatorisk barnomsorgsförsäkring. Plus en lika obligatorisk utbildningsförsäkring.


Nej, det möjligen gråtrista och uttjatade svaret är att sänka skatten på arbete och maximera sysselsättningen. De rödgröna gör tvärtom och vill höja den svenska marginalskatten ytterligare, trots att vi ligger i den absoluta skattetoppen.

Näringslivets Ekonomifakta har räknat på MP:s förslag. Var fjärde högutbildad svensk, plus 45, i den privata sektorn skulle få en marginalskatt på hela 60 procent. Så kommer äldrenotan aldrig att kunna betalas.