5 skäl till varför krav på cykelhjälm är fel

Vuxna cyklister bör själva få bestämma om och när de ska bära hjälm.
Foto: David Morgan

Vuxna cyklister ska tvingas att bära cykelhjälm, föreslår NTF och Hjärnfonden. Det är en dålig idé av många skäl.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

1 Hjälmtvång är dåligt för hälsan...

Den största effekten av hjälmtvång är inte att fler cyklister bär hjälm, utan att färre personer cyklar. Det är erfarenheten från en rad länder som infört sådana lagar. I vissa delstater i Australien minskade cykelpendlingen med en tredjedel efter lagkravet.

NTF:s förslag syftar till att minska skallskadorna. Men eftersom de positiva effekterna av cykling är betydligt större än risken för olyckor blir resultatet totalt sett sämre folkhälsa. Hjälmtvång fokuserar på farorna med att cykla, men det farliga är inte att cykla, utan att inte göra det.

2 ... för miljön...

Skallskador är en vanlig dödsorsak vid bilolyckor. Forskning visar rentav att hjälmtvång för bilister skulle kunna rädda betydligt fler liv än cykelhjälmstvång. Trots det handlar debatten bara om det senare. En fara med att införa regler som ensidigt gör det mindre attraktivt att cykla är att bilåkningen kan öka i en tid när den av miljöskäl egentligen borde minska.

3 ... och för trafiksäkerheten

Ju fler som cyklar, desto säkrare är det också att cykla. I forskningssammanhang kallas fenomenet för "Safety in numbers". Således visar statistik att det är minst farligt att cykla i det ledande cykellandet Nederländerna - trots att hjälmanvändningen där är mycket låg. Om många väljer att sluta cykla på grund av hjälmtvång är risken stor att trafikmiljön blir farligare för de kvarvarande cyklisterna.

4 Hjälmtvång fokuserar på fel problem

Trafiksäkerhetsarbetet för cyklister handlar allt för ofta om deras beteende. Flera kommuner delar ut reflexvästar och Folksam har rentav föreslagit att de ska bära vadderade kroppsskydd. Men forskningen är entydig: den stora orsaken till cykelolyckor i Sverige är usel infrastruktur och dåligt underhåll. Ett hjälmtvång riskerar att ta fokus från huvudproblemet.

Ett betydligt mer progressivt förslag för att värna oskyddade trafikanter vore att generellt sänka hastigheten i städer till 30 kilometer i timmen.

5 Hjälmtvång slår mot lånecyklar

Systemet med korttidshyra av cyklar har revolutionerat cyklandet i städer världen över. Med cykelställ utspridda över staden kan turister och boende låna cyklar spontant. Ett hjälmtvång skulle dock innebära att de människor som använder systemet ständigt måste bära omkring på hjälmar. I praktiken skulle förstås många avstå.

Det finns trots allt stora fördelar med att använda cykelhjälm. NTF och Hjärnfonden har rätt i att det minskar risken rejält för allvarliga skallskador. Vuxna cyklister bör dock själva få bestämma om och när de ska bära hjälm.


Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.