Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

40-gräns för bilarna i stan är en lysande idé

Dagens 50-gräns i tätorter är satt efter bilisternas behov - inte efter vad den mänskliga kroppen tål vid en krock. Forskare har länge förordat lägre hastighetsgränser för att få ner antalet döda och svårt skadade. Foto: Shutterstock

Sänkt hastighet i städerna skulle rädda många liv. En och annan stressad bilist är ett lågt pris att betala.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Dagens 50-gräns i tätorter är satt efter bilisternas behov - inte efter vad den mänskliga kroppen tål vid en krock. Forskare har länge förordat lägre hastighetsgränser för att få ner antalet döda och svårt skadade.

Redan 2012 föreslog Trafikverket att 40 kilometer i timmen skulle bli ny bashastighet i tätorter. Den chansen att rädda liv tog dock alliansregeringen inte.

Nu visar infrastrukturminister Anna Johansson, S, större klokskap och vill tillsätta en utredning om att sänka bashastigheten till just 40. Alla jublar dock inte.

När Carl Zeidlitz från bilistorganisationen Motormännen diskuterade frågan i P1 Morgon i veckan kämpade han till synes för att hitta argument mot förslaget.

Jo, visst är det bra att förbättra trafiksäkerheten, menade Zeidlitz, som är trafiksäkerhetsansvarig för bilistorganisationen. Men samtidigt kan bilisterna bli stressade av lägre hastighetsgräns och förslaget riskerar att slå extra hårt mot bilister på glesbygden (!) i Norrlands inland.

Zeidlitz har rätt i att många bilister säkert lär bryta mot 40-gränsen. Enligt Trafikverket sjunker medelhastigheten endast med två till tre kilometer i timmen om hastighetsgränsen sänks med tio kilometer i timmen. Det innebär dock att antalet döda och svårt skadade minskar med hela 8 procent.

Längre restid för bilister är en annan invändning. I teorin handlar det dock bara om ungefär 50 sekunder på en 3-kilometersresa. Och i praktiken blir skillnaden ännu mindre. Trafiken tenderar nämligen att flyta bättre vid lägre hastigheter och i större städer kan bilister ändå bara köra i maxhastighet under kortare sträckor.

Andra menar att sänkt bashastighet inte behövs eftersom de kommuner som vill själva kan skylta om till 40. Det stämmer dock inte riktigt. Såväl länsstyrelser som Transportstyrelsen har överprövat olika kommuners beslut att sänka hastighetsgränsen.

Nej, det starkaste argumentet mot infrastrukturministerns initiativ är snarare att hon inte går tillräckligt långt. Såväl trafikforskare som Trafikverket - statens egen expertmyndighet - är eniga om att hastighetsgränsen inte borde vara högre än 30 kilometer i timmen där bilar och oskyddade trafikanter blandas.

Johanssons utredning är dock ett bra första steg mot större rättvisa i trafiken. För även om nollvisionen har varit ett fantastiskt verktyg för att minska trafikdöden har mest möda och pengar har lagts på att minska risken för bilister att dö på landsväg. De svåra olyckorna i tätort - där två av tre omkomna är oskyddade trafikanter - har inte alls fått samma uppmärksamhet.

Sänkt hastighetsgräns i städerna skulle göra att fler fotgängare och cyklister kan komma helskinnade hem till sina familjer.

Då är en och annan stressad bilist ett lågt pris att betala.

 

Läs också:
Cyklisterna är ju trafikens hjältar

 

Följ Expressen Ledare på Facebook för tips om fler ledare och krönikor.