Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

121220: Prilligt

Rör inte vårt snus.
Foto: Emilia Olofsson

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Pierre Schellekens är chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm. Och snusare. Schellekens kommer snart att kunna rapportera hem till Bryssel om hur EU-skepsisen ökar i Sverige, om den negativa bilden av EU-byråkrater som vill detaljreglera och förbjuda "karaktäriserande smaker" i våra snusdosor.

Europasamarbetet är på många sätt en fantastisk uppfinning, men det är just den här typen av prilliga förslag som sänker den folkliga förankringen för EU. Denna exceptionella oförmåga att kunna skilja på stort och smått.

Att exportförbudet av snus kvarstår i förslaget till nytt tobaksdirektiv var väntat. Handelsminister Ewa Björlings "krigsförklaring" mot EU-kommissionen var sannerligen inte det smartaste som kommit ur hennes mun. I stället borde Sverige fortsätta att argumentera sakligt om hur snuset, i strid mot principerna på EU:s marknad, är utsatt för en skandalös diskriminering.

När snuset inte får säljas borde också andra rökfria tobaksprodukter, som tuggtobak, förbjudas. Men de multinationella cigarettjättarna - utan egna snusbolag - har lyckats med sitt intensiva lobbyarbete.

Det är ju annars ingen slump att snuslandet Sverige har lägst andel rökare i EU. Och skulle snus introduceras på den europeiska marknaden går delar av de lungcancerframkallande cigaretternas försäljning bokstavligt talat upp i rök.

Snus är ingen hälsoprodukt, men dess skadliga effekter är våldsamt överdrivna och många gånger direkt felaktiga, som att det föreligger ett direkt samband mellan snusande och hjärtinfarkt.


Om miljoner européer - likt svenskar - i stället snusade skulle de cigarettrelaterade dödsfallen sjunka dramatiskt. En studie från 2009 pekar på att det handlar om 272 000 färre avlidna om europeiska män generellt rökte lika lite som svenska.

Medan den svenska regeringen kämpat för snuset i Bryssel så har dess egen myndighet - Folkhälsoinstitutet i Östersund - lierat sig med EU-byråkraterna. Det var naturligtvis en triumf för kommissionären Tonio Borg att i går kunna hänvisa till Folkhälsoinstitutets antisnuslinje.

I Folkhälsoinstitutets yttrande över ett tidigare utkast till tobaksdirektivet applåderar man kommissionens ansträngningar att förbjuda smaktillsatser i snus.

Och det är klart, att när svenska kommunpolitiker - från höger till vänster - inför snusförbud för sina anställda så får också EU-kommissionen vatten på sin kvarn. Också det en oförmåga att kunna skilja på stort och smått.


Men sista ordet är långtifrån sagt. Sverige har i vårt anslutningsfördrag med EU rätt att behålla snuset. Vi kan helt enkelt avstå från att implementera de delar i tobaksdirektivet som påverkar snuset. Sedan får väl EU-kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen om den vill.

Vi ska inte gå i krig, utan enbart hänvisa till vårt anslutningsfördrag, och som i den europeiska rättsordningen har en högre status än varje vettlöst tobaksdirektiv.