Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

121009: Stefan Löfven och S har rätt

LÅT FÖRETAGARNA SLIPPA. Stefan Löfven och Socialdemokraterna har ändrat sig om vem som ska ha ansvar för den andra sjukveckan. Foto: Paul Madej och Cornelia Nordström

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Man kan bli sjuk av dålig arbetsmiljö. Samtidigt kan ett allt för stillasittande arbetsliv innebära hälsorisker trots att arbetsmiljön kan beskrivas som god.

Hur arbetsmiljön påverkar hälsan är inte självklart. En vältränad människa löper förstås mindre risk att skada sig än en otränad. Arbetsmiljöverket ska nu inspektera 800 svenska arbetsplatser och med sig på turnén har myndigheten en ny metod som ska hjälpa till att utvärdera riskerna för belastningsskador vid olika arbetsmoment.

Det är en viktig satsning.

Ingen borde kunna förneka att det ur arbetsmiljösynpunkt fortfarande finns katastrofala arbetsplatser i Sverige år 2012. Men arbetsmiljöns påverkan på sjukskrivningarna ska inte överdrivas. Det kraftiga raset i sjuktalen under senare år kan knappast förklaras med att arbetsmiljön har förbättrats lika dramatiskt.

 

Ändå har vi ett system där arbetsgivaren är ansvarig för sjuklönen de första två veckorna. Tanken är att det ska fungera som en morot för arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön: oansvariga företagare - eller politiker i offentlig sektor - ska alltså straffas ekonomiskt.

Problemet är bara att en absolut majoritet av alla sjukskrivningar inte har något att göra med arbetsplatsen.

Är du svårt däckad i influensa? Arbetsgivaren måste i dag betala din lön i två veckor. Sjukskriven efter en skönhetsoperation? Arbetsgivaren måste också betala din lön i två veckor. Dessutom blir småföretagaren kanske tvungen att också betala för en vikarie.

Brutit benet i backen på semestern? Gissa vem som får stå för sjuklönen, dag 1-14. Just det, din arbetsgivare får "glädjen" att ta den räkningen. Också.

Socialdemokraterna har länge varit förtjusta i tanken att arbetsgivarna tar ett ekonomiskt ansvar för våra influensor och andra åkommor.

De extrema sjukskrivningstalen ansågs till stor del bero på ansvarslösa arbetsgivare. Göran Persson införde till och med en medfinansiering på 15 procent av sjukpenningen under ett helt år.

Men just den avskräckande notan för att anställa tidigare långtidssjukskriva avskaffade alliansregeringen efter valet 2006.

 

Men nu är rollerna ombytta. Socialdemokraterna vill skrota den andra sjuklöneveckan, medan regeringen Reinfeldt envisas med att behålla den. Nåja, Centern och KD vill åtminstone avskaffa i teorin. Till och med Vänsterpartiet är på denna punkt mer småföretagarvänlig är regeringen.

Det krävs ingen utredning för att konstatera att sjuklönesystemet är ett problem för främst mindre företag.

I ett arbetsliv där arbetsgivarna i allt högre grad riskminimerar innebär sjuklöneansvaret att det blir ännu svårare för människor med en sjukdomshistoria att få fast jobb.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna har rätt. Det är både smart närings- och arbetsmarknadspolitik att skrota den andra sjuklöneveckan.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!