Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

120917: Valfrihet på låtsas

LAG PÅ LÅTSAS. Regeringen manades att inte gå vidare med "lagen om valfrihetssystem" förrän man vet mer om hur den fungerar. Äldreminister Maria Larsson borde ha lyssnat på det rådet. Foto: Roger Vikström

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

När "lagen om valfrihetssystem", LOV, lades fram 2008 lanserades den som ett "frivilligt verktyg" för kommuner som vill införa kundval inom exempelvis äldreomsorgen. Hittills har en majoritet av Sveriges kommuner valt att avstå från detta verktyg. De har valt fel, enligt regeringens mening. Man har hittills försökt locka de illvilliga kommunerna med saftiga stimulansbidrag. Men nu ska morot bytas mot piska. I lördags meddelade Maria Larsson att en ny utredning ska undersöka möjligheten att göra LOV obligatoriskt för alla kommuner.

Man måste vara ideologisk blind på mer än ett öga för att tro att en kommun som Bjurholm i Västerbotten, med en befolkning på 2400 invånare, ska kunna husera en blomstrande marknad inom äldreomsorgen. Det finns många kommuner i Sverige med minimala befolkningsunderlag spridda över väldiga vidder och för dessa kommer LOV-tvånget bara att innebära en besvärlig byråkratisk pålaga.

Enligt Statskontorets genomgång anser också många större kommuner att lagen skulle kräva för stora administrativa resurser i form av informationsarbete, avtalsskrivande och ökat tillsynsansvar. Sedan finns också de som motsätter sig LOV av rent ideologiska skäl. De tycker inte att vinstdrivande företag ska få syssla med äldreomsorg. Den ståndpunkten delar inte Expressens ledarsida. Men det är en fullt legitim linje som politikerna i självstyrande kommuner måste få driva. Om kommuninvånarna är missnöjda kan de välja andra politiker. Den kommunala demokratin måste få ha sin gång.

 

Regeringens ideologiska fartblindhet i den här frågan är oroande. Valfrihet är bra men också komplicerat, i synnerhet när det gäller äldreomsorg. Det finns en naiv föreställning om att valfriheten i sig är en garant för god vårdkvalitet, eftersom sämre alternativ väljs bort. Så fungerar det knappast när "kunderna" är gamla, skröpliga och sårbara. Då krävs en omfattande tillsyn och kontroll för att se till att ingen drar fördel av patienternas svaghet och låter profithungern gå före omsorgsbehoven. Där har det brustit. Riksrevisionen kritiserade den bristande insynen i den privata äldrevården redan 2008 utan att någonting gjordes.

När en kommun bjuder in fler aktörer inom ramen för LOV ökar deras tillsynsansvar. Därför borde regeringen först och främst försäkra sig om att alla kommuner i landet verkligen klarar tillsynen. Man borde inte ens ha tänkt tanken på att göra LOV obligatorisk dessförinnan.

Det finns också andra farhågor som borde utredas. Exempelvis Konkurrensverket har pekat på att kundvalssystem riskerar att bli alltför kostnadsdrivande. Statskontoret menade att det var för tidigt att dra några långtgående slutsatser när de publicerade sin undersökning av LOV tidigare i år. Regeringen manades att inte gå vidare med lagen förrän man vet mer om hur den fungerar. Maria Larsson borde ha lyssnat på det rådet.

"Regeringens ideologiska fartblindhet är oroande.

LAG På LåTSAS. Regeringen manades att inte gå vidare med "lagen om valfrihetssystem" förrän man vet mer om hur den fungerar. Äldreminister Maria Larsson borde ha lyssnat på det rådet.. Foto: ROGER VIKSTRÖM

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!