120813: Värnskatten måste bort

SLOPA VÄRNSKATTEN. När Folkpartiledaren Jan Björklund sommartalade i Göteborg i går lovade han att kämpa för att värnskatten på de allra högsta inkomsterna ska tas bort.
Foto: Leif Gustafsson

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

År 1995 hade Sveriges ekonomi börjat återhämta sig efter den allvarliga ekonomiska krisen. Men efter alla svarta år var statsfinanserna fortfarande i oordning. Därför beslöt den dåvarande S-regeringen att höja den statliga inkomstskatten för dem som tjänade mest. Man försäkrade att åtgärden, den så kallade värnskatten, var tillfällig. Mycket har hänt sedan dess. Socialdemokratin har hunnit avverka fyra partiordföranden. Men den påstått tillfälliga värnskatten finns kvar.

Den är ungefär lika betydelsefull för statsfinanserna som en enskild vattendroppe är för en ökens växtlighet - värnskatten motsvarar ungefär tre promille av statens intäkter.

Samtidigt främjar skatten en kultur av skattetrixande bland svenska höginkomsttagare.

De som kan minimerar sin tjänsteinkomst och bildar egna bolag. Där tar de ut pengarna som vinstutdelning eller konsultarvoden för att slippa betala 57 procents skatt.

De som saknar den möjligheten får snällt acceptera att betala mer än hälften av sina högsta inkomster i skatt.

Det handlar om människor som genomgått krävande utbildningar, gjort viktiga insatser på jobbet, blivit befordrade. Det finns ingen anledning att straffa dem för deras flit.


Trots att värnskatten ger så lite och kostar så mycket är finansminister Anders Borg mån om att ha den kvar.

Jan Björklund lovade å sin sida i sitt sommartal i går att ta strid i frågan under de stundande budgetförhandlingarna på Harpsund. Det var ett glädjande besked.

Folkpartiledaren ska ha heder för att han vägrar ge sig, trots att han resonerar med en vägg.

Anders Borg är rimligen själv medveten om att värnskatten är destruktiv. Men Moderaterna är framför allt måna om sin image. De är livrädda för att en avskaffad värnskatt ska göra det lätt för Socialdemokraterna att trycka upp dem i det gamla överklasshörnet, med utmärkt slagläge.

Men regerande kan inte bara handla om image och taktik.


Någon gång måste det också handla om att stå upp för förnuft och rättvisa. Sveriges statsfinanser är, till skillnad från år 1995, urstarka. Det är bara en liten parentes i sammanhanget eftersom ett slopande av värnskatten ändå inte skulle kosta något, enligt de flesta ekonomer.

Finansministerns egna utredare i Långtidsutredningen menar att skatteintäkterna kanske till och med skulle öka, i och med ett ökat antal arbetstimmar.

Moderaternas försvar av värnskatten är höjden av cynism. Ett parti som gör anspråk på att vara samhällsbärande måste våga föra en politisk diskussion som går bortom taktiserandet.

Oppositionen kommer garanterat att larma och göra sig till om värnskatten slopas.

Men regeringen måste våga tro på sin förmåga att övertyga väljarna. Den har nu ett utmärkt tillfälle att gå fram med en kostnadsfri reform som skulle göra Sverige rättvisare och bättre.