120628: Håll huvudet kallt i Bryssel

Fredrik Reinfeldt.
Foto: Sven Lindwall (Bilden är ett montage)

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Sällan har så mycket stått på spel som under det EU-toppmöte som inleds i dag. Bara dagar före mötet presenterade Bryssels tyngsta maktspelare en rapport som, om den blir verklighet, skulle skapa ett helt nytt EU. Bland förslagen märks en bankunion, en finanspolitisk union och en tätare politisk union.

Efter att släpat fötterna efter sig genom hela eurokrisen kastar man plötsligt fram revolutionerande förslag inom loppet av en vecka. Kritiken var föga förvånande svidande från såväl statsminister Fredrik Reinfeldt som Socialdemokraternas representant Marie Granlund i EU-nämnden i går.

Europas dilemma blir alltmer akut. Å ena sidan har vi en kris som blir djupare för varje dag som går. Å andra sidan har vi en befolkning som blir alltmer avog mot EU och diktat från Bryssel. Ekvationen går inte ihop.

I teorin kan man förstås tänka sig att Tyskland skjuter till mer pengar till krisländerna utan några krav på mer överstatlig kontroll. Men i praktiken kan man förstå Tysklands krav på ökat inflytande om landet ska ta betalningsansvaret för krisen.


Flera namnkunniga nationalekonomer, däribland Lars Calmfors (DN 27/6), pekar på en annan möjlig väg ur krisen för att slippa undan en brådstörtad federalism.

I stället för att hålla krisländerna under armarna med räddningspaket ska man låta dem skriva ner sina skulder samtidigt som man fokuserar på att rädda bankerna.

Det är en tilltalande tanke, men det skulle samtidigt skapa stor osäkerhet på marknaden kring vilka länder som kommer att ställa in sina betalningar och därmed driva upp räntorna för lång tid framåt.

Sanningen är att det bara finns dåliga vägar ut ur eurokrisen. Det mesta talar för att euro-länderna måste fördjupa sitt samarbete om den gemensamma valutan ska kunna räddas. Det mest akuta är att hitta ett sätt att säkra bankerna och ta steg mot en bankunion.

Bankväsendet är ekonomins blodomlopp och när det inte fungerar slås hela kroppen ut. Att tala om tillväxt i Europa utan att fokusera på bankerna är helt verklighetsfrånvänt.


Det finns dock ingen anledning för Sverige att gå in i detta fördjupade samarbete. Vi är inte med i euron och har ett välfungerande banksystem med insättningsgarantier och välkapitaliserade banker.

Över huvud taget bör vi ställa oss vid sidan av snabba steg mot ökad överstatlighet. Det finns inget skäl för Sverige att överlåta suveränitet över vår finanspolitik till Bryssel när vi har valt att stå utanför eurozonen.

Samtidigt kan vi inte hindra eurozonen från att ta sådana steg om de länderna anser det nödvändigt. Ett tudelat Europa är inget önskescenario, men det är det bästa av två onda ting. För svensk del innebär detta att vi snarare kommer att hamna i periferin av EU än i den kärna som regeringen tidigare har sagt att vi vill tillhöra.

Det är bara att beklaga. Men alternativet - att Sverige kastar sig in i eurokrisens trumvirvel av något slags missriktad Europaentusiasm - är trots allt sämre.